LIKWIDACJA KSIĄŻECZEK MIESZKANIOWYCH BEZ WOJEWODY
2009-04-01
1 kwietnia weszły w życie przepisy, które ułatwiają odzyskanie oszczędności ze starych książeczek mieszkaniowych. Przypominamy, że osoby, które chcą zlikwidować książeczkę mieszkaniową, nie muszą już dokonywać skreślenia z list, które prowadzone są w urzędach wojewódzkich.

Książeczkę mieszkaniową można zlikwidować, odzyskując wyłącznie sam wkład z oprocentowaniem. Natomiast te osoby, które pieniądze z książeczki mieszkaniowej zamierzają przeznaczyć na inwestycje mieszkaniowe, mogą dodatkowo liczyć na wypłacaną przez państwo premię gwarancyjną. Nowe przepisy ułatwiają odzyskanie tych pieniędzy.

Premię gwarancyjną będą mogły otrzymać nie tylko osoby, które kupują mieszkania, ale również ci, którzy przeprowadzą remont własnego mieszkania lub domu w postaci wymiany okien lub wymiany instalacji gazowej czy elektrycznej. Wypłata premii nie będzie uzależniona od wartości remontu - wystarczy wymiana np. jednego okna. Warunkiem jest posiadanie prawa własności (również spółdzielczego) do remontowanej nieruchomości.
Książeczkę mieszkaniową można będzie również scedować na osobę z najbliższej rodziny (np. małżonka, rodzeństwo, dzieci i wnuki). Osoba taka może odzyskać oszczędności wraz z premią gwarancyjną.
Premia gwarancyjna nie będzie jednak wypłacana natychmiast. Nowe przepisy zakładają, że wypłata będzie rozłożona na 9 lat - od 1 kwietnia 2009 r. aż do 1 stycznia 2017 r. W pierwszej kolejności pieniądze trafią do posiadaczy najstarszych książeczek, np. w roku 2009 wypłacane będą premie dla książeczek wystawionych do roku 1968.
Warto pamiętać, że - jeśli nie kupujemy ani nie remontujemy mieszkania możemy również zrezygnować z premii gwarancyjnej i zlikwidować książeczkę bez wypłaty premii. W takiej sytuacji bank wypłaci jedynie te pieniądze, które były zgromadzone na książeczce wraz z oprocentowaniem.
Premię wylicza i wypłaca ten oddział PKO BP, który prowadzi rachunek książeczki mieszkaniowej.

Uwaga!!
Bank likwiduje książeczkę i nie trzeba już dokonywać skreślenia z prowadzonych w urzędach wojewódzkich list kandydatów zarejestrowanych w zlikwidowanych związkach spółdzielni mieszkaniowych.

W całej Polsce książeczki mieszkaniowe ma jeszcze ponad 1,4 mln ludzi. Na liście prowadzonej przez Małopolski Urząd Wojewódzki zarejestrowanych jest ponad 22 tys. posiadaczy książeczek.
Urząd Wojewódzki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj