SOLIDARNA MAŁOPOLSKA
2009-04-21
Najbardziej potrzebujący mieszkańcy Małopolski mogą otrzymać pomoc żywnościową. Jerzy Miller, wojewoda małopolski zachęca wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do współpracy z krakowskim Bankiem Żywności. Zdaniem wojewody w obecnej trudnej sytuacji gospodarczej, coraz więcej rodzin z Małopolski może bardzo potrzebować wsparcia. Na apel wojewody odpowiedziała już gmina Pcim.

Jerzy Miller chciałby, aby gminy, które potrzebują pomocy żywnościowej dla swoich mieszkańców współpracowały ze Stowarzyszeniem „Bank Żywności w Krakowie”. Dzięki temu osoby potrzebujące, ubogie, chore i bezdomne, a także te, które w ostatnim czasie straciły pracę otrzymają bezpłatnie żywność. Jerzy Miller uważa, że w obecnej trudnej sytuacji gospodarczej, związanej ze zwolnieniami pracowników w Małopolsce, coraz więcej rodzin może potrzebować pomocy.

Propozycję współpracy z krakowskim Bankiem Żywności wojewoda przedstawił w Tarnowie, 12 marca, podczas spotkania z przedstawicielami samorządu i pracownikami stowarzyszenia.

Do tej pory na propozycję wojewody odpowiedziała gmina Pcim. Daniel Obajtek, wójt gminy dotarł do osób najbardziej potrzebujących za pomocą ogłoszeń rozwieszonych w urzędzie gminy oraz odczytywanych w kościołach. Na tej podstawie gmina stworzyła listę osób potrzebujących, w której uwzględniono również osoby objęte opieką społeczną. Koordynatorem akcji był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownicy GOPS-u sprawdzali m.in. czy osoby, które zgłosiły się do skorzystania z pomocy żywnościowej, rzeczywiście jej potrzebują. GOPS ponadto zadbał o transport żywności z magazynu Banku Żywności w Krakowie do magazynu i chłodni w Pcimiu. Dzięki temu, w sumie 30 ton żywności (m.in. mleko, dżemy, mąka, cukier, sery, kasza) otrzymają osoby ubogie, chore, niepełnosprawne oraz osoby objęte opieką społeczną. Wójt Pcima zapowiada, że z pomocy Banku Żywności będzie korzystał tak długo, jak potrzebują tego mieszkańcy jego gminy.

Jerzy Miller chciałby, aby również inne małopolskie gminy skorzystały ze wsparcia Banku Żywności. Wojewoda zaznacza jednocześnie, że pomoc żywnościowa ma być uzupełnieniem pomocy finansowej. Ponadto, żywność pochodząca z Banku Żywności może być przekazywana nie tylko indywidualnym osobom, ale również jadłodajniom i innym placówkom pomocy społecznej. Jeśli na terenie gminy nie ma np. jadłodajni, wójt może poprosić Koło Gospodyń Wiejskich o zorganizowanie bezpłatnej kuchni dla osób potrzebujących.
W transporcie żywności z magazynu Banku Żywności w Krakowie gminom pomagać mogą wytypowane przez nie placówki pomocowe (np. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy) oraz organizacje pozarządowe. Sam Bank Żywności nie dowozi paczek potrzebującym, lecz wydaje je z magazynu w Krakowie.

Każdego roku pomocą żywnościową pochodzącą z Banku Żywności w Krakowie objętych zostaje około 80 tys. mieszkańców Małopolski. Żywność ta pochodzi głównie z: nadwyżek produkcji przedsiębiorstw sektora przetwórstwa rolno – spożywczego, darów społeczeństwa, pochodzących ze zbiórek prowadzonych w miejscach publicznych oraz z unijnego programu pomocy żywnościowej dla najuboższych (PEAD). Żywność ta to przede wszystkim artykuły trwałe, np. mąka, makaron, cukier, kawa, kasza, dżemy.

Bank Żywności w Krakowie działa od 1997 roku i współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz placówkami pomocy społecznej w całej Małopolsce. W 2008 roku krakowski Bank Żywności przekazał 3 tys. ton żywności o wartości 7,7 mln zł. Żywność – za pośrednictwem 203 organizacji pozarządowych i 46 szkół trafia każdego miesiąca do około 80 tys. osób.

Podobną działalność na rzecz osób potrzebujących w województwie małopolskim prowadzi m.in. Polski Komitet Pomocy Społecznej i Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
Bank Żywności żywność olej mąka cukier dożywianie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj