6 LEKCJA HISTORII - O INSUREKCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ
2009-03-22
24 marca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyła się szósta lekcja historii „na żywo” zorganizowana w ramach projektu „Pamiętajmy o kwaterach wojennych”.

Uczniowie z I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego oraz Prywatnego Gimnazjum nr 1 w Krakowie przygotowali dla swoich rówieśników z innych szkół krótką retrospekcję wydarzeń związanych z insurekcją kościuszkowską.

Spotkanie rozpoczęło się polonezem w wykonaniu uczniów I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego oraz Prywatnego Gimnazjum nr 1 w Krakowie. Uczniowie odtworzyli wydarzenia związane z insurekcją kościuszkowską. Wcielili się w postać kosynierów, którzy opowiedzieli młodzieży o przebiegu powstania sprzed 215 lat. Na zakończenie odczytali akt insurekcyjny ogłoszony przez Tadeusza Kościuszkę w 1794 roku na rynku krakowskim.

Przed spotkaniem w urzędzie wojewódzkim, uczniowie I prywatnego Liceum Ogólnokształcącego oraz Prywatnego Gimnazjum nr 1 przeszli krakowską drogą Tadeusza Kościuszki. Młodzież odwiedziła Wawel, gdzie znajduje się pomnik Tadeusza Kościuszki, następnie przeszła do Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów, gdzie miało miejsce poświęcenie szabli Kościuszki. Z kolei na Rynku Głównym, uczniowie złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą złożenie przysięgi przez Kościuszkę w 1794 roku.


„Pamiętajmy o kwaterach wojennych” - to projekt Jerzego Millera, wojewody małopolskiego, któremu bardzo zależy na tym, aby groby wojenne w Małopolsce nie tylko były utrzymywane w dobrym stanie, ale także, aby młodzież poznała miejsca, w których będzie mogła zetknąć się z historią Polski namacalnie, a nie tylko ucząc się z podręcznika. Program realizowany jest przez wojewodę, przy współudziale Małopolskiego Oddziału Związku Piłsudczyków oraz dyrektorów małopolskich szkół, którzy przyłączyli się do akcji.

Projekt ruszył w roku szkolnym 2008/2009 i jest znacznie poszerzonym etapem programu „Pamiętajmy o kwaterze legionowej”. W roku szkolnym 2007/2008 uczniowie ze wszystkich szkół, które zaangażowały się w akcję, spotykały się na Cmentarzu Rakowickim, by posprzątać kwatery legionistów, a następnie wysłuchać lekcji historii „na żywo”. Teraz uczniowie mają okazję odkrywać inne miejsca w Małopolsce związane ze zrywami niepodległościowymi. W naszym województwie i w samym Krakowie jest wiele takich miejsc, ale często są one zapomniane. Dlatego w ramach akcji, młodzież ma szansę poznać przebieg różnych wydarzeń historycznych, dokładnie tam, gdzie się rozgrywały. Przy tej okazji opiekuje się również zaniedbanymi nagrobkami, kapliczkami i tablicami pamiątkowymi.

W akcję do tej pory zaangażowało się 10 małopolskich szkół: Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krakowie, Szkoła Podstawowa Nr 7 w Krakowie, Szkoła Podstawowa Nr 61 w Krakowie, Szkoła Podstawowa Nr 68 w Krakowie, Gimnazjum Nr 1 w Krakowie, Gimnazjum Nr 2 w Krakowie, I Prywatne Liceum Ogólnokształcące oraz Prywatne Gimnazjum nr 1 w Krakowie, V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Krakowie, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie.

Szkoły opiekują się m.in.: Kwaterami i grobami wojennymi na Cmentarzu Rakowickim, Grobem Edwarda Dembowskiego i powstańców krakowskich na Cmentarzu Podgórskim, Mogiłą nieznanych żołnierzy WP 1939 na Cmentarzu w Bieżanowie, Mogiłami zbiorowymi i Pomnikiem pomordowanych na Wzgórzach Krzesławickich.

Ponadto opracowany został program spotkań z młodzieżą, których daty zbiegają się z ważnymi wydarzeniami historycznym. Tym samym młodzież ma okazję nauczyć się historii m.in.: poprzez inscenizacje teatralne, wystawy związane ze zrywami niepodległościowymi.

W roku szkolnym 2008/2009 odbyło się już 6 lekcji historii "na żywo”:

• 22 listopada 2008 roku - Lekcja historii z okazji 90. rocznicy wyzwolenia Lwowa. Lekcję przygotowali uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Krakowie.
• 5 grudnia 2008 roku - Lekcja historii zorganizowana z okazji obchodów urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Lekcję przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 61 w Krakowie.
• 13 grudnia 2008 roku - Lekcja zorganizowana z okazji 27. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Lekcję przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Krakowie.
• 22 stycznia 2009 r. – Lekcja historii przygotowana z okazji 146. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Lekcję przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie.
• 17 marca 2009 roku – Lekcja historii poświęcona konfederacji barskiej. Lekcję przygotowali uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Krakowie.
• 24 marca 2009 r. - Lekcja historii zorganizowana z okazji 215. rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej. Lekcję przygotowali uczniowie z I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego oraz Prywatnego Gimnazjum nr 1 w Krakowie.

Do końca roku szkolnego odbędą się jeszcze dwie lekcje przygotowane przez uczniów. Lekcję z okazji rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego przygotują w maju uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krakowie. W czerwcu natomiast uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 68 w Krakowie opowiedzą swoim rówieśnikom o wydarzeniach związanych z pierwszymi wolnymi wyborami w Polsce.
Pmiętajmy o kwaterach wojennych Insurekcja Kościuszkowska Kosynier
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj