STRAŻACY W OCZACH DZIECI
2009-03-10
„Klęska – powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga”- pod tym hasłem odbywa się małopolska edycja XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży. Prace finałowe można nadsyłać do 4 maja.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczniów szkół specjalnych, wychowanków świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej. Jego celem jest kształtowanie właściwych zachowań w obliczu zagrożenia oraz zapoznanie dzieci i młodzieży z działalnością służb ratowniczych, które biorą udział w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, takich jak: powodzie, trzęsienia ziemi, huragany itp.

W Małopolsce konkurs organizują Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Prace w formacie nieprzekraczającym A-2, można wykonać w różnych technikach, jak np. rysunek, grafika czy malarstwo.

Konkurs przebiega w kilku etapach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz centralnym. Eliminacje na szczeblu szczeblu powiatowym trwają do 27 marca, a na szczeblu wojewódzkim do 30 kwietnia br. Ogólnopolskie rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2009 roku.

Na etapie wojewódzkim, spośród prac wyłonionych w eliminacjach powiatowych lub międzyszkolnych, wybieranych jest po pięć prac finałowych z pośród każdej z czterech grup wiekowych: grupa młodsza (6-8 lat), grupa średnia (9-12 lat), grupa starsza (13-16 lat) oraz uczniowie niepełnosprawni.

Prace finałowe należy nadsyłać do 4 maja br. na adres :
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY”

Zwycięskie prace będą eksponowane w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto prace będzie można obejrzeć na stornie internetowej komendy www.straz.gov.pl
Dni Strażaka 2008
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj