ZAKOŃCZYŁY SIĘ FERIE W MAŁOPOLSCE
2009-02-26
Zakończyły się ferie zimowe dla ponad 130 tys. małopolskich uczniów. Ferie przebiegały bezpiecznie. Na czas ferii Kuratorium Oświaty w Krakowie uruchomiło całodobowy telefon interwencyjny dla rodziców oraz opiekunów dzieci wypoczywających na terenie województwa małopolskiego. Pod numer interwencyjny dzwonili najczęściej organizatorzy wypoczynku, którzy pytali o zasady i procedury związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

W Polsce ferie trwały od 19 stycznia. W Małopolsce rozpoczęły się 16 lutego, a zakończyły 1 marca. Według danych Kuratorium Oświaty w Krakowie, w tym roku na terenie województwa małopolskiego w ponad 700 placówkach wypoczywało około 35 tys. uczniów.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci wypoczywających w Małopolsce, od 19 stycznia do 1 marca w Kuratorium Oświaty w Krakowie działał całodobowy telefon interwencyjny. Pod numerem 663 906 106 rodzice oraz opiekunowie zgłaszali wszelkie skargi oraz interwencje dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży.

Według danych Kuratorium Oświaty w Krakowie ferie przebiegały bezpiecznie. Kuratorium przeprowadziło prawie 200 kontroli w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży. W ponad 80 placówkach wydano zalecenia, które dotyczyły m.in. udoskonalenia planu pracy dydaktyczno-wychowawczej, regulaminu zimowiska, czy skompletowania dokumentacji zawiązanej z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Nad zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie ferii czuwała także Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Małopolska Policja prowadziła kontrole przede wszystkim na drogach dojazdowych do miejsc zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KWP sprawdzali także stan techniczny autokarów i ich wyposażenie, stan trzeźwości kierujących oraz niezbędne dokumenty uprawniające do przewozu osób.
Ferie zimowe
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj