41 MILIONÓW NA STRATY POWODZIOWE
2009-01-24
Małopolskie gminy i powiaty otrzymają prawie 41 milionów na usuwanie zniszczeń po powodziach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało promesy na pieniądze z rezerwy celowej budżetu państwa.

104 gminy otrzymają ponad 26,8 mln złotych, a 13 powiatów - ponad 14 milionów. Za te pieniądze samorządy mogą odbudować drogi i mosty zniszczone przez powodzie i ulewy w latach 2005-2008.
Pod koniec ubiegłego roku przygotowana została lista rankingowa samorządów, które mogą starać się o środki. W sumie gminy i powiaty zgłosiły potrzeby o wartości ponad 240 milionów złotych.
Na liście tej znalazło się 108 gmin i 13 powiatów oraz samorząd województwa. Gminy obliczyły swoje potrzeby na 142 mln 550 tys. zł, powiaty - na 49 mln 828 tys. zł. Samorząd województwa małopolskiego będzie się starał o ponad 48 mln. zł.
Przy opracowaniu listy uwzględniono okres od 2005 – 2008 roku. Zgodnie z wymogami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na liście znalazły się gminy i powiaty, w których w roku wystąpienia klęski żywiołowej, straty w infrastrukturze wyniosły co najmniej 5% w stosunku do dochodów własnych. Na podstawie listy rankingowej przygotowany został także wykaz priorytetowych zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, które jednostki samorządu terytorialnego chcą zrealizować w 2009 roku.
Dotyczą one m.in.: remontów i odbudowy dróg, przepustów, mostów i kładek, obiektów wodno-kanalizacyjnych, uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych występujących w Małopolsce w latach 2004-2008.

Promesy, które teraz otrzymają samorządy to najprawdopodobniej dopiero pierwsza tegoroczna transza. W ciągu roku będzie jeszcze szansa na więcej pieniędzy z budżetu państwa.
W ubiegłym roku małopolskie samorządy dostały w sumie, w kilku transzach, ponad 136 mln zł. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z poprzednich lat.

Promesy na Styczeń 2009
powódź_Małopolska_rzeka
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj