FERIE NA LODOWISKACH
2009-01-14
Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski pragnie zachęcić małopolskie samorządy do przygotowywania lodowisk dla dzieci.

Zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i Ochotnicza Straż Pożarna są gotowe do budowy lodowisk w ramach akcji „Bezpieczna Ślizgawka”. Samorządy lub dyrektorzy szkół powinni w tej sprawie kontaktować się z lokalnymi jednostkami Straży Pożarnej.

Organizator (samorząd, szkoła, dom kultury) powinien wskazać równy, uprzątnięty teren, pokryć koszt zużytej wody oraz oświetlenia, a także zapewnić opiekę dorosłych.

Wojewoda przypomina, że zorganizowanie lodowiska może zapobiec wielu nieszczęściom, ponieważ dzieci nie będą wtedy ślizgać się na zamarzniętych stawach i jeziorach.


Od 16 lutego do 1 marca br. w Małopolsce trwać będą ferie zimowe. Tak jak w ubiegłym roku, służby wojewody uruchomią całodobowy telefon interwencyjny dla rodziców oraz opiekunów dzieci wypoczywających na terenie województwa małopolskiego.

W Polsce ferie trwać będą od 19 stycznia do 1 marca. Jak szacuje Kuratorium Oświaty w Krakowie, w tym roku na terenie województwa małopolskiego w prawie 900 placówkach wypoczywać będzie około 40 tys. dzieci.

Najwięcej dzieci spędzi ferie w Krakowie oraz w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim i suskim.

W województwie małopolskim organizowane będą także półkolonie, z których skorzysta około 2 tys. dzieci. Półkolonie najczęściej organizowane są przez szkoły, młodzieżowe ośrodki sportowe, świetlice Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, domy katechetyczne, parafie.

Ponadto, dzieci pozostające w okresie ferii w miejscu zamieszkania będą mogły skorzystać z form wypoczynku organizowanych w ramach akcji ZIMA W MIEŚCIE. Jak co roku, szkoły, ośrodki wychowawcze, świetlice środowiskowe i uczniowskie organizacje sportowe oferują dzieciom i młodzieży zajęcia artystyczno – edukacyjne. Dla najmłodszych czekają zajęcia świetlicowo-artystyczne, m.in.: plastyczne, taneczne, wokalne, teatralne, ekologiczne, komputerowe, folklorystyczne, czytelnicze oraz konkursy wiedzy. W ubiegłym roku z tej formy wypoczynku skorzystało ponad 18 tys. osób.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci wypoczywających w Małopolsce, już w najbliższy poniedziałek (19 stycznia) w Kuratorium Oświaty w Krakowie uruchomiony zostanie całodobowy telefon interwencyjny, który będzie czynny do 1 marca br. Pod numerem 663 906 106 rodzice oraz opiekunowie będą mogli zgłaszać wszelkie skargi oraz interwencje dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży.

Ponadto w godzinach pracy Kuratorium będzie można dzwonić pod numer 012/ 630 36 07, gdzie będą udzielane informacje na temat placówek znajdujących się na terenie powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, proszowickiego, wielickiego.

Dodatkowo w delegaturach Kuratorium Oświaty uruchomione zostaną numery telefonów pod którym będą udzielane informacje o placówkach zimowego wypoczynku znajdujących się w pozostałych powiatach:
gorlickim, limanowskim, nowosądeckim - 018/ 443 53 01 – delegatura w Nowym Sączu,
nowotarskim, tatrzańskim - 018/ 266 33 62 –delegatura w Nowym Targu,

bocheńskim, brzeskim, dąbrowskim, tarnowskim - 014/ 621 06 95 – delegatura w Tarnowie,

oświęcimskim, wadowickim033/ 873 13 24 – delegatura w Wadowicach,

suskim 033/ 874 29 79 – Zespół Wizytatorów w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b.
Telefony będą czynne w godzinach pracy urzędów.

Nad zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie ferii czuwać będzie także Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Małopolska Policja prowadzi kontrole przede wszystkim na drogach dojazdowych do miejsc zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KWP sprawdzą także stan techniczny autokarów i ich wyposażenie, stan trzeźwości kierujących oraz niezbędne dokumenty uprawniające do przewozu osób. Pod numerem telefonu 012/ 615 41 11 oraz 012/ 615 29 05 można umówić się na kontrolę pojazdu oraz zgłosić policji wszelkie zastrzeżenia.

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty ( www.kuratorium.krakow.pl ) w dziale Wypoczynek dzieci i młodzieży można znaleźć informacje m.in. o obowiązkach organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, zapoznać się z przepisami regulującymi kwestię organizacji wypoczynku.
Ferie zimowe
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj