BĘDZIE OBWODNICA PROSZOWIC
2009-01-09
Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski wydał pozwolenie na budowę obwodnicy Proszowic. Obwodnica powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 776 i połączy odcinki wylotowe z Proszowic w kierunku Krakowa i Kazimierzy Wielkiej.

Obwodnica Proszowic będzie miała ponad 3 km. Projektowana jest jako droga dwupasmowa, jednojezdniowa o szerokości 7 m. Na jej trasie wybudowane zostaną m.in. 4 ronda oraz mosty na rzece Szreniawie i potoku Ścieklec. Przebudowane zostaną również drogi krzyżujące się z obwodnicą oraz linie napowietrzne energetyczne i linie teletechniczne napowietrzne.

Ze względu na braki formalne w dokumentacji, jaką do Wojewody Małopolskiego złożył Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę obwodnicy Proszowic zostało zawieszone. Stało się tak na wniosek pełnomocnika inwestora. Powodem były błędy w projekcie, m.in. brak aktualnych uzgodnień z zarządcami dróg oraz z zarządcami sieci kanalizacyjnej.

Dopiero po otrzymaniu kompletnej i poprawnej dokumentacji Wojewoda mógł wydać pozwolenie na budowę obwodnicy. Jerzy Miller wydał pozwolenie wczoraj (7 stycznia).

Od decyzji można się odwołać do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Drogowe obejście Proszowic ma zostać oddane do użytku na początku 2011 roku. Jego budowa wyniesie 32 mln zł.
Proszowice-panorama miasta
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj