655 TYSIĘCY NA ODNOWĘ CMENTARZY WOJENNYCH
2009-01-02
W ubiegłym roku, dzięki dotacjom Jerzego Millera, Wojewody Małopolskiego, zakończono m.in. renowację dwóch małopolskich cmentarzy wojennych oraz wyremontowano grób porucznika Jana Wróbla, przyjaciela Józefa Piłsudskiego. Rozpoczęto również odtwarzanie cmentarza wojennego w Tarnowie, który zamieniony został w deptak.

W minionym roku Wojewoda Małopolski na remonty i utrzymanie cmentarzy wojennych przeznaczył 655 tys. złotych. Oprócz tego, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przekazała prawie 450 tysięcy. Za te pieniądze w ubiegłym roku rozpoczęto i kontynuowano remonty 53 obiektów.

W 2008 roku rozpoczęto prace nad odtworzeniem cmentarza wojennego nr 202 w Tarnowie, który mieścił się między ulicą Szpitalną a Starodąbrowską.
Pochowanych tam zostało prawie 1,5 tys. żołnierzy różnych narodowości, którzy walczyli podczas I wojny światowej. Po II wojnie światowej nagrobki stopniowo niszczały i, choć zwłok nie ekshumowano, cmentarz zamienił się w miejski skwer. W ubiegłym roku rozpoczęto prace nad jego odtworzeniem. Jerzy Miller przeznaczył 5 tys. złotych na opracowanie historyczne, a na rok 2009 zaplanowano przygotowanie projektu architektonicznego.
Udało się także odnowić mogiłę porucznika Jana Wróbla, który był przyjacielem Józefa Piłsudskiego. Porucznik poległ w roku 1920 i został pochowany w Limanowej.
Zakończono także renowację cmentarza wojennego nr 91 w Gorlicach oraz kwatery wojennej z I wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Zebrzydowicach.
Gorlicki cmentarz nr 91 położony jest na wzgórzu Korczak, zwanym także Górą Cmentarną. Znajduje sie na nim 301 grobów, w których pochowano ponad 1000 żołnierzy z armii austro-wegierskiej, niemieckiej i rosyjskiej, którzy polegli w bitwie pod Gorlicami w maju 1915 roku. W ub. roku wojewoda na dokończenie remontu przeznaczył 6 tys. zł.
Prawie 28 tysięcy wojewoda przekazał natomiast na odnowienie kwatery wojennej w Zebrzydowicach. Kwatera stanowi część cmentarza parafialnego. Pochowano w niej żołnierzy zmarłych w roku 1914 w szpitalu polowym w Zebrzydowicach.
W roku przyszłym Jerzy Miller również planuje przekazanie około 800 tysięcy złotych na renowację cmentarzy. Ile dokładnie będzie pieniędzy - dowiemy się gdy ustawa budżetowa będzie już obowiązywać.
Groby
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj