DWA NOWE MIASTA W MAŁOPOLSCE
2008-12-31
Bobowa i Szczucin 1 stycznia 2009 roku uzyskały prawa miejskie.

Nadanie praw miejskich ma przede wszystkim charakter prestiżowy. Władze obydwu przyszłych miast liczą, że dzięki temu ściągną do siebie więcej inwestorów i turystów.

Formalnie zmieni się niewiele. Wójtowie automatycznie staną się burmistrzami a Rada Gminy - Radą Miasta. Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych pozostanie w kompetencji Rady Gminy i żadne przepisy nie narzucają konieczności zwiększenia tych opłat.

Nadanie praw miejskich odbywa się w drodze rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie ma ściśle określonych prawem warunków nadania praw miejskich. Na status miasta mogą zwykle liczyć miejscowości liczące powyżej 2 tys. mieszkańców, posiadające infrastrukturę o charakterze miejskim: kanalizację, wodociąg, oczyszczalnię ścieków, instytucje oświatowe i kulturalne, zwartą zabudowę z ulicami i chodnikami.
Miastami mogą zostać miejscowości pełniące rolę lokalnych ośrodków administracyjnych i społecznych. Większość (co najmniej 2/3) mieszkańców powinna mieć zatrudnienie poza rolnictwem.
Duże znaczenie ma historia miejscowości, a szczególnie posiadanie w przeszłości praw miejskich.
W roku 2008 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazał do MSWiA 3 wnioski o nadanie statusu miasta przez trzy miejscowości tj. Szczucin, Bobowa i Radłów. Rada Ministrów na posiedzeniu 28 lipca 2008 r. pozytywnie rozpatrzyła wnioski Szczucina i Bobowej, natomiast wniosek Radłowa będzie rozpatrywany w przyszłym roku (ponieważ gmina przesłała swój wniosek po terminie).
Nadanie statusu miasta Bobowej i Szczucinowi ujęte zostało w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta (Dz. U. Nr 137, poz. 860) i wejdzie w życie 1 stycznia 2009 r.
W Małopolsce mamy więc teraz 59 miast.

BOBOWA - powiat gorlicki, 3018 mieszkańców, wójt Wacław Ligęza, www.bobowa.pl. Bobowa była już miastem w latach 1339-1934.
Powitanie Nowego Roku w Bobowej było równocześnie uroczystością związaną z nadaniem praw miejskich. W uroczystościach w Bobowej udział wziął Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski.

SZCZUCIN - powiat dąbrowski, 4069 mieszkańców, wójt Jan Sipior, www.szczucin.pl. Szczucin miał już prawa miejskie w latach 1780-1934.
Również Szczucin w sylwestrową noc świętował uzyskanie miejskiego statusu.
herb bobowaherb szczucin
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj