DRUGA LEKCJA O PIŁSUDSKIM
2008-12-05
W piątek (5 grudnia) w ramach projektu „Pamiętajmy o kwaterach wojennych” odbyła się kolejna „żywa lekcja historii”. Lekcja została zorganizowana z okazji obchodów urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Spotkanie odbyło się w sali gimnastycznej, przy Kościele O.O. Kapucynów w Krakowie

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 61 w Krakowie przygotowali program dla kolegów z krakowskich szkół. Dzieci, przywołując słowa Piłsudskiego, przybliżyły swoim rówieśnikom sylwetkę Marszałka. Dodatkowo zaprezentowały slajdy przedstawiające poszczególne etapy Jego życia.

Była to druga w tym roku szkolnym lekcja historii „na żywo”. Pierwsza odbyła się 22 listopada w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Lekcję dotyczącą 90. rocznicy wyzwolenia Lwowa przygotowali uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Krakowie. W holu urzędu otwarta została wystawa o Lwowie przygotowana przez uczniów gimnazjum we współpracy z Towarzystwem Pamięci Narodowej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Następnie młodzież spotkała się z członkami Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich, którzy opowiedzieli uczniom o swoich przeżyciach związanych z Lwowem.


Przypominamy:
„Pamiętajmy o kwaterach wojennych” - to projekt Jerzego Millera, Wojewody Małopolskiego, któremu bardzo zależy na tym, aby groby wojenne w Małopolsce nie tylko były utrzymywane w dobrym stanie, ale także, aby młodzież poznała miejsca, w których będzie mogła zetknąć się z historią Polski namacalnie, a nie tylko ucząc się z podręcznika. Program realizowany jest przez Wojewodę, przy współudziale Małopolskiego Oddziału Związku Piłsudczyków oraz dyrektorów małopolskich szkół, którzy przyłączyli się do akcji.
Projekt ruszył w roku szkolnym 2008/2009 i jest znacznie poszerzonym etapem programu „Pamiętajmy o kwaterze legionowej”. W roku szkolnym 2007/2008 uczniowie ze wszystkich szkół, które zaangażowały się w akcję, spotykały się na Cmentarzu Rakowickim, by posprzątać kwatery legionistów, a następnie wysłuchać lekcji historii „na żywo”. Teraz uczniowie mają okazję odkrywać inne miejsca w Małopolsce związane ze zrywami niepodległościowymi. W naszym województwie i w samym Krakowie jest wiele takich miejsc, ale często są one zapomniane. Dlatego w ramach akcji, młodzież ma szansę poznać przebieg różnych wydarzeń historycznych, dokładnie tam, gdzie się rozgrywały. Przy tej okazji opiekuje się również zaniedbanymi nagrobkami, kapliczkami i tablicami pamiątkowymi.
W akcję do tej pory zaangażowało się 10 małopolskich szkół: Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krakowie, Szkoła Podstawowa Nr 7 w Krakowie, Szkoła Podstawowa Nr 61 w Krakowie, Szkoła Podstawowa Nr 68 w Krakowie, Gimnazjum Nr 1 w Krakowie, Gimnazjum Nr 2 w Krakowie, I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Krakowie, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie.
Szkoły opiekują się m.in.: Kwaterami i grobami wojennymi na Cmentarzu Rakowickim, Grobem Edwarda Dembowskiego i powstańców krakowskich na Cmentarzu Podgórskim, Mogiłą nieznanych żołnierzy WP 1939 na Cmentarzu w Bieżanowie, Mogiłami zbiorowymi i Pomnikiem pomordowanych na Wzgórzach Krzesławickich. Ponadto opracowany został program spotkań z młodzieżą, których daty zbiegają się z ważnymi wydarzeniami historycznym ( 5 - 8 spotkań od 22 listopada 2008 r. do 4 czerwca 2009 r.). Młodzież będzie miała okazję nauczyć się historii m.in.: poprzez inscenizacje teatralne, wystawy związane ze zrywami niepodległościowymi, a w przyszłości festiwale piosenki.
Kwatera legionowa_lekcja druga
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj