EDUKACJA ROMÓW W MAŁOPOLSCE
2008-11-27
Klasy romskie zostaną definitywnie zlikwidowane w roku 2010. Aby zapewnić dzieciom romskim równy start, będą tworzone dla nich przedszkola. Edukacji Romów poświęcone było poniedziałkowe (24 listopada) posiedzenie Zespołu do Spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, które odbyło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Klasy romskie przestaną istnieć w roku 2010 - zapowiedział Tomasz Siemoniak, współprzewodniczący Komisji, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Już w tym roku szkolnym nie było naboru do tych klas.

Uczniowie romscy będą natomiast mieć zapewnione wsparcie asystentów romskich oraz nauczycieli wspomagających. Podkreślono również, że dla dzieci romskich wyjątkowo ważnym elementem edukacji jest przedszkole. Dzięki edukacji na tak wczesnym etapie, dzieci romskie uzyskają równe szanse w momencie startu w szkole. Kłopoty małych Romów w szkole wynikają często np. z braku wystarczającej znajomości języka polskiego. Przedszkole bardzo pomogłoby w wyrównaniu tych braków.
Uczestnicy posiedzenia podkreślili również, że dla każdej z lokalnych społeczności powinien zostać wypracowany odrębny, indywidualny program włączania Romów do wspólnego systemu szkolnego.
Podczas spotkania przedstawiono również obecną sytuację w Maszkowicach. Prowadzony tam jest tzw. mikroprogram społeczny, który został opracowany podczas spotkania zorganizowanego w czerwcu przez Jerzego Millera, Wojewodę Małopolskiego.
W Maszkowicach pracuje obecnie psycholog, który opracował specjalny program dla lokalnej społeczności. Cyklicznie organizuje spotkania, połączone z warsztatami, z grupą około 25 młodych Romów. W miejscowej szkole we wrześniu rozpoczął pracę dodatkowy nauczyciel wspomagający, a za rok zatrudniony zostanie kolejny - w sumie będzie ich czterech. Zatrudniono także dodatkowego asystenta romskiego.
W roku 2009 planowane jest utworzenie świetlicy z oddziałem przedszkolnym.
W posiedzeniu udział wzięli m.in. Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, Elżbieta Radziszewska, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Tomasz Siemoniak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Robert Bladycz, asystent romski, członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Izabela Jaśkowiak, prezes Stowarzyszenia Harangos.
Romowie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj