WSPARCIE DLA OPIEKUNÓW
2008-11-19
100 miejsc dla osób niepełnosprawnych, starszych i chorych przygotowanych zostało w ramach wdrożonego właśnie w Małopolsce programu opieki krótkoterminowej nad osobami, które na stałe pozostają w domach pod opieką własnych rodzin lub opiekunów.

Program przewiduje możliwość bezpłatnego, krótkiego (2-3 tygodnie) pobytu w ośrodkach wsparcia prowadzonych w Małopolsce przez organizacje pozarządowe. Dzięki temu rodziny i opiekunowie osób chorych czy niepełnosprawnych uzyskają czas niezbędny na załatwienie ważnych życiowych spraw (np. pobyt w szpitalu) czy nawet na odpoczynek.

Obecnie dysponujemy miejscami dla 100 osób w trzech ośrodkach prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej:
- w Zatorze (powiat oświęcimski)
- w Zembrzycach (powiat suski)
- w Zebrzydowicach (powiat wadowicki)
oraz w Domu Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Grywałdzie (powiat nowotarski)

Przyjmowane mogą być osoby m.in. z niesprawnością narządu ruchu (także poruszające się na wózkach), osoby z chorobami układu krążenia, schorzeniami neurologicznymi (np. padaczką), upośledzeniem umysłowym oraz osoby starsze. Program przeznaczony jest dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i wymagajacych stałej opieki i obejmuje wyłącznie osoby, które przebywają w domach pod opieką rodzin - nie dotyczy chorych leżących w szpitalach.

Zainteresowani mogą zgłaszać się do lokalnych gminnych ośrodków pomocy społecznej.

Program opieki krótkoterminowej zorganizowany został z inicjatywy Jerzego Millera, Wojewody Małopolskiego. Jest finansowany z budżetu wojewody małopolskiego ze środków przeznaczonych na pomoc społeczną.
W październiku Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego ogłosił otwarty konkurs na prowadzenie tej formy opieki. Na nasz apel odpowiedziały Caritas Archidiecezji Krakowskiej oraz Zgromadzenie Sióstr Albertynek.
Z pomocy można będzie skorzystać do końca tego roku. Program ma charakter pilotażowy i Małopolski Urząd Wojewódzki planuje jego kontynuację w przyszłym roku. Chcielibyśmy zachęcić organizacje pozarządowe z całej Małopolski, prowadzące tego typu placówki, do zgłaszania się do kolejnej edycji konkursu.
szpital zdrowie choroba lekarz medycyna
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj