ODSZKODOWANIA DLA INTERNOWANYCH
2008-11-18
132 osoby - blisko 40 proc. tych, którzy byli w Małopolsce internowani, skorzystało z pomocy prawnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pomoc organizowana była dla tych, którzy chcieli starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za internowanie w czasie stanu wojennego. Większość osób, które się zgłosiły, nie wiedziała o możliwości uzyskania odszkodowania.

We wtorek (18 listopada) minął termin składania wniosków o odszkodowanie.
Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski zorganizował pomoc prawną dla osób, które chciały starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za internowanie w czasie stanu wojennego.

Od 13 do 18 listopada prawnicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego udzielali porad i pomagali w napisaniu pozwu. Uruchomiony został również specjalny numer telefonu. Wzór wniosku o odszkodowanie wraz z informacją dostępne były w siedzibie urzędu oraz na jego stronie internetowej.

W ciągu tych kilku dni zwróciły się do nas 132 osoby, co stanowi blisko 40 procent spośród ponad 350 osób, które były w Małopolsce internowane. Osobiście zgłosiło się 85 osób, telefonicznie - 47. Większość z nich nie wiedziała o możliwości uzyskania odszkodowania.

Prawo do odszkodowania za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę od Skarbu Państwa przysługuje osobom, wobec których wydano decyzję o internowaniu w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku.
W przypadku śmierci osoby poszkodowanej, prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia przechodzi na rodzinę: małżonka, dzieci i rodziców.
Łącznie odszkodowanie i zadośćuczynienie mogą maksymalnie wynosić 25 tys. złotych.
Wniosek (żądanie) należało złożyć w Sądzie Okręgowym.
MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj