CPR W KRAKOWIE
2008-10-22
W Małopolsce trwają testy przygotowujące do uruchomienia pilotażowego systemu powiadamiania ratunkowego opartego na Centrach Powiadamiania Ratunkowego. Z naszego wzorca korzystać będą później inne województwa.

System ma się składać z Centrów Powiadamia Ratunkowego, które będą w bezpośredniej łączności z jednostkami poszczególnych służb: straży pożarnej, policji i pogotowia ratunkowego.
W województwie małopolskim będą funkcjonować Centra Powiadamiania Ratunkowego, które będą miały łączność z jednostkami poszczególnych służb. Dzwoniąc pod numery: 112, 999 i 998 będziemy się łączyć właśnie z tym centrum. Dyspozytor odbierze wezwanie i to on zadecyduje, jakie służby i ile zespołów jest potrzebnych. Wyśle oczywiście te jednostki, które są najbliżej miejsca zdarzenia.
Pierwsze testy rozpoczęły się w Tarnowie, ale ostatecznie zdecydowano, że Centrum Powiadamiania Ratunkowego ruszy w Krakowie i powiecie krakowskim. Dzięki temu pilotaż od razu obejmie większą aglomerację (około 1,2 mln. osób).
CPR powstanie w budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Znajdą się tam stanowiska operatorów, którzy będą przyjmować zgłoszenia i przekazywać je, drogą elektroniczną, do poszczególnych służb. Pogotowie ratunkowe, straż pożarna i policja będą włączane do systemu stopniowo. Obecnie trwa szkolenie pracowników oraz testy systemów łączności.
- Zgłosiliśmy się na ochotnika do przeprowadzenia tego pilotażu - podkreśla Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski. - W żadnym z polskich województw system oparty na CPR jeszcze w ten sposób nie funkcjonuje. Małopolska będzie pierwsza.
W Małopolsce przeprowadzony zostanie pilotaż systemu i opracowany wzorzec, który zostanie przekazany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z tego wzorca korzystać będą pozostałe województwa. Pilotaż pomoże sprawdzić funkcjonowanie systemu, a także ocenić, ile Centrów Powiadamiania Ratunkowego jest potrzebnych dla jakiej liczby ludności i na jakim obszarze.
Do tej pory:
Dzwoniąc pod numer 112 można się dodzwonić do najbliższej jednostki obsługującej ten numer. Są to jednostki różnych służb - w każdym powiecie jest to inaczej rozwiązane. W naszym województwie, dzwoniąc pod numer 112 można się najczęściej dodzwonić na policję, ale w części powiatów telefon ten obsługuje straż pożarna oraz pogotowie ratunkowe. Nie ma wspólnego centrum koordynacyjnego - jeśli dodzwonimy się na policję, a wezwanie dotyczy np. sprawy zdrowotnej, policja przekieruje nas do pogotowia ratunkowego.
MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj