NATURA 2000 - KONSULTACJE SPOŁECZNE
2008-10-03
Trwają konsultacje społeczne dotyczące projektowanych obszarów Natura 2000 w Małopolsce. Najbliższe spotkania odbyły się w Limanowej oraz w Nowym Sączu i poświęcone były obszarom nietoperzowym.

Spotkania regionalne to element programu informacyjnego, zorganizowanego z inicjatywy Jerzego Millera, Wojewody Małopolskiego, przez Małopolski Urząd Wojewódzki wraz z Instytutem Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk i przy współpracy Ministerstwa Środowiska. Program ma usprawnić wdrażanie unijnych dyrektyw i wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z siecią „Natura 2000”.
Celem spotkań jest nie tylko udzielenie wyczerpujących informacji na temat merytorycznych i prawnych podstaw wdrażania i funkcjonowania unijnego programu, ale także obalenie wielu mitów i już istniejących błędnych przekonań, dotyczących prowadzenia różnego rodzaju działalności na objętych ochroną obszarach. Ważnym elementem spotkań będzie stworzenie listy pytań i problemów wymagających rozwiązania oraz przekazanie dostępnej na dziś wiedzy o możliwościach finansowego wsparcia dla gmin, właścicieli gruntów położonych w obszarach Natura 2000.
Natura 2000
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj