DECYZJA DLA AUTOSTRADY A4
2008-09-05
W piątek (5 września) Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski wydał decyzję lokalizacyjną dla odcinka autostrady A4 Szarów-Tarnów. To przybliża rozpoczęcie budowy tego 51-kilometrowego fragmentu drogi.

Decyzja ustala szczegółowy przebieg drogi oraz zatwierdza projekt podziału nieruchomości zajętych pod autostradę. Stanowi również podstawę przejścia własności tych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

Nowy odcinek drogi projektowany jest jako dwujezdniowa droga klasy A. Każda z dwóch jezdni autostrady będzie miała dwa pasy ruchu o szerokości 3,75 m każdy, pas awaryjny (3 m) oraz pobocze gruntowe (1,25 m). Ponadto przewidziano rezerwę terenu dla dodatkowego trzeciego pasa ruchu po zewnętrznej stronie każdej jezdni.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że choć wciąż można ją zaskarżyć, GDDKiA może od razu złożyć do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kolejny wniosek o pozwolenie na budowę. Pozwolenie takie umożliwi natomiast ogłoszenie przetargu na roboty.

Przypomnijmy: W październiku 2006 roku GDDKiA złożyła wniosek do Wojewody Małopolskiego o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Wówczas Wojewoda zwrócił się do Ministra Środowiska o wydanie opinii w tej sprawie. Po prawie 1,5 roku Małopolska uzyskała pozytywną opinię dla realizacji inwestycji. Na tej podstawie, 15 maja Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski wydał decyzję środowiskową. To umożliwiło GDDKiA złożenie wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Taki wniosek GDDKiA złożyła w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim 20 czerwca. Na odpowiedź urząd miał czas do 20 września br.
Autostrada
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj