WERYFIKACJA STRAT PO POWODZI
2008-08-12
Komisje powołane przez Jerzego Millera, Wojewodę Małopolskiego cały czas pracują nad weryfikacją strat w infrastrukturze komunalnej, spowodowanych gwałtownymi ulewami i przyborem rzek w Małopolsce. Wstępnie zniszczenia spowodowane lipcową powodzią w województwie małopolskim oszacowano na ok. 160 milionów złotych.

Wstępne szacunki przysłało ponad 90 jednostek samorządu terytorialnego. Do tej pory komisjom wojewódzkim udało się zweryfikować ponad 30 procent nadesłanych przez samorządy protokołów. Gminy cały czas jeszcze nadsyłają szacunki, ponieważ wiele zniszczeń odsłoniętych zostało dopiero po opadnięciu wód.
Pracownicy wojewody odwiedzili już m.in. Poronin, Kościelisko, Czorsztyn, Piwniczną, Ochotnicę Dolną. Na miejscu komisje weryfikują szkody w infrastrukturze komunalnej, m.in.
- zerwane przyczółki mostów,
- zniszczone instalacje wody pitnej,
- zniszczone nawierzchnie dróg,
- uszkodzona kanalizacja,
- uszkodzone placówki kultury i oświaty.

Przypomnijmy: Wójt lub Burmistrz powołują lokalną komisję gminną lub miejską, która ocenia starty i przygotowuje protokół, który jest następnie weryfikowany - w terenie, przez komisje wojewódzkie. Na tej podstawie Wojewoda występuje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o zabezpieczenie środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W najbliższych dniach komisje wojewódzkie odwiedzą m.in. Szaflary, Krościenko, Nowy Targ, Rabkę, Suchą Beskidzką.
Komisje pracować będą jeszcze przez kilka tygodni.
powódź zakopane
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj