1, 3 MILIONA ZŁOTYCH NA POMOC SPOŁECZNĄ
2008-07-24
Jerzy Miller, wojewoda małopolski przeznaczył 1,3 mln złotych na pomoc społeczną. Dofinansowanie z budżetu wojewody małopolskiego otrzyma 79 projektów realizowanych przez 64 organizacje pozarządowe.

Pieniądze przekazane zostaną m.in.: na pomoc bezdomnym i ubogim, matkom samotnie wychowującym dzieci, dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto wojewoda wesprze finansowo organizacje przeciwdziałające zjawisku przemocy w rodzinie, budujące pozytywny społeczny wizerunek osób starszych, czy promujące aktywne formy wypoczynku dla osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie otrzymają m.in.: Przytulisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet prowadzone przez Zgromadzenie SS Albertynek Posługujących Ubogim – 65 tys zł, Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski – 47 tys. zł, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krakowie – Podgórzu – 40 tys. zł, Kuchnia św. Alberta - 35 tys. zł., Dzieło Pomocy Dzieciom Fundacja Ruperta Mayera – 35 tys.zł., Stowarzyszenie MONAR Dom Samotnych Matek „MARKOT” W Tuchowie – 30 tys. zł.

Pieniądze przekazane zostały w drodze konkursu ofert, przeznaczonego dla organizacji pozarządowych, kościołów a także związków wyznaniowych, realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej.

> Szczegółowe wyniki konkursu.

W roku ubiegłym z dofinansowania o łącznej wysokości 1,6 mln złotych skorzystały 92 organizacje.
Urząd Wojewódzki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj