BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU
2008-07-27
Blisko 1000 osób przebadało swój słuch w niedzielę (27 lipca) na Małym Rynku w Krakowie. Akcja „Bezpłatne badania słuchu” została zorganizowana przez Jerzego Millera, Wojewodę Małopolskiego oraz prof. Henryka Skarżyńskiego, Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.

Wśród badanych najwięcej było osób z niedosłuchem, szumami usznymi oraz stanami zapalnymi. Lekarze specjaliści audiologii i foniatrii oraz otolaryngolodzy czekali na zainteresowanych w dziesięciu namiotach. Można było zbadać poziom słuchu za pomocą urządzenia zwanego Audiometr S oraz zobaczyć wnętrze ucha, dzięki badaniom videootoskopowym, pozwalającym ocenić stan błony bębenkowej. Lekarze udzielali również porad medycznych dotyczących, m.in. właściwej pielęgnacji uszu. Zainteresowani mieli także okazję do osobistych konsultacji medycznych z prof. Henrykiem Skarżyńskim, który przyjmował w specjalnym punkcie konsultacyjnym.


Z badań przeprowadzonych przez prof. Henryka Skarżyńskiego i specjalistów z IFiPS wynika, że co piąty pierwszoklasista ma problemy ze słuchem. Badaniami objęto prawie 93 tys. dzieci z ponad 5 tys. szkół z siedmiu województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podlaskiego i podkarpackiego. Trwały one od marca do czerwca br.

Audiometr S to urządzenie, które opracowali naukowcy z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa w Katowicach. Wykorzystywane jest do badań przesiewowych słuchu u niemowląt, dzieci i młodzieży. Składa się z małego palmtopa, słuchawek oraz przycisku, za pomocą którego pacjent sygnalizuje, że słyszy dźwięk w słuchawkach. Dzięki urządzeniu można wykonać m.in. automatyczne badanie przesiewowe dla tonów o wybranych częstotliwościach, badanie zrozumiałości mowy, test oceniający przetwarzanie informacji słuchowej w centralnym układzie słuchowym, a także rejestrację głosu badanego. Unikalną zaletą urządzenia jest możliwość zdalnego sterowania badaniem i przesyłanie jego wyników za pośrednictwem internetu. Czas badania jednej osoby wynosi ok. 5 min.

Prof. Henryk Skarżyński jest wybitnym chirurgiem otorynolaryngologiem, prekursorem nowych metod przywracania słuchu, autorem programu wczesnego wykrywania uszkodzeń słuchu u noworodków i niemowląt, pierwszego na świecie programu powszechnych badań słuchu, mowy i wzroku przez internet. Uhonorowany wieloma nagrodami naukowymi, prof. Skarżyński jest autorem ponad 1000 publikacji oraz kilkunastu opracowań monograficznych opublikowanych w kraju i zagranicą.

Obecnie profesor jest Dyrektorem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, nowoczesnego ośrodka naukowego, badawczo-rozwojowego i klinicznego. Instytut prowadzi kompleksowe leczenie m.in.: głuchoty i głębokiego niedosłuchu, wad wrodzonych i nabytych ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego, zaburzeń głosu, mowy i równowagi. Wykonuje unikalne w skali międzynarodowej operacje rekonstrukcyjne ucha. Jako pierwszy na świecie rozpoczął leczenie częściowej głuchoty. Każdego dnia specjaliści z dziedziny otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii, surdopedagogiki, psychologii i inżynierii biomedycznej przyjmują około 500 pacjentów. Instytut wykonuje około 35-40 operacji dziennie.

W 2003 roku Instytut otworzył Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy - nowoczesny ośrodek diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjny w dziedzinie otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii i rehabilitacji. W Krakowie od 2005 roku przy ul. Smoleńsk 33 działa filia IFiPS - Małopolskie Centrum Słuchu i Mowy.
słuch_badania_Miller_Skarżyński
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj