LIKWIDACJA POZWOLENIA NA BUDOWĘ
2008-07-21
Zniesienie pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie i wprowadzenie jedynie obowiązku rejestracji planowanej inwestycji - takie zmiany w prawie budowlanym mają przyspieszyć i usprawnić procedury wymagane obecnie przy budowie domów i innych obiektów.

W poniedziałek (21 lipca) w Krakowie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektowanych zmian w prawie budowlanym. Z przedstawicielami samorządów, urzędów, organów nadzoru budowlanego, architektów, inżynierów i organizacji pozarządowych rozmawiali m.in. Olgierd Dziekoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski.

Zmiany w ustawie mają ułatwić proces inwestycyjny w zakresie prawa budowlanego w powiązaniu z nowymi regulacjami wynikającymi ze zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dotychczasowe regulacje Prawa budowlanego stanowią istotną barierę w prowadzeniu inwestycji budowlanych a w konsekwencji negatywnie wpływają na rozwój gospodarczy w innych sektorach życia.
W projekcie zmiany ustawy Prawo budowlane proponuje się:
- rezygnację z decyzji o pozwoleniu na budowę i i zastąpienie jej procedurą rejestracji zamierzonej inwestycji;
- rezygnację z decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych i zastąpienie jej rejestracją zakończonych robót budowlanych;
- wzmocnienie personalnej odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego oraz zdolności po stronie władzy publicznej do oceny merytorycznej przedkładanych dokumentów;
- wprowadzenie wykonawcy jako nowego uczestnika procesu budowlanego
Budowa
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj