136 MILIONÓW NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
2008-07-21
21 lipca (poniedziałek) 83 małopolskie gminy i powiaty otrzymały z rąk Jerzego Millera, Wojewody Małopolskiego promesy, czyli zapewnienia o przyznaniu pieniędzy. Samorządy dostaną ponad 23 mln. złotych na odbudowę po zniszczeniach dokonanych przez klęski żywiołowe. Środki te pochodzą z rezerw celowych budżetu państwa.

To już II transza środków przyznanych w 2008 roku. W lutym, w ramach I transzy, przyznano kwotę ponad 112 mln. złotych. Pieniądze te pochodziły z dwóch programów: projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa” oraz dofinansowania z rezerw celowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
W sumie w roku 2008 samorządy dostały ponad 136 mln. zł.
W tym roku o dotacje z rezerw celowych budżetu państwa zwróciło się 112 gmin i powiatów, które przedstawiły potrzeby oszacowane na ponad 125 mln. zł. Dzięki obydwu tegorocznym transzom dotacji udało się całkowicie zaspokoić najważniejsze potrzeby gmin i powiatów.
Z dotacji w ramach II transzy skorzysta 83 jednostek samorządu terytorialnego, to jest 76 gmin i 7 powiatów, które otrzymają ponad 23 mln. zł. Powiat proszowicki i gmina Mszana Dolna mogą liczyć na 600 tys. złotych, a na 500 tys. zł – powiat gorlicki, Gmina Stary Sącz i Gmina Tarnów.
Pozostałym jednostkom przyznano od 100 do 450 tys. zł. Za te pieniądze gminy i powiaty odbudują przede wszystkim drogi i mosty, zniszczone głównie w wyniku gwałtownych wezbrań rzek i potoków. Każda jednostka indywidualnie decyduje o wyborze zadań do odbudowy.

W ramach I transzy promes dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych z rezerw celowych budżetu państwa w trakcie realizacji są już odbudowywane: 123 km dróg gminnych, 12 mostów i przepustów, 2 budynki szkół, 3 budynki oświatowo – wychowawczych, 1 obiekt sportowy, 0,05 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 0,35 km brzegów potoków.

W roku 2007 nasze województwo na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymało dotacje w wysokości ponad 121 mln. złotych, dzięki którym odbudowano: - 67,5 km dróg
- 6 mostów i 5 przepustów
- 11 kilometrów wodociągów
- 1 ujęcie wody pitnej
Wykonano również prace stabilizujące przy 40 osuwiskach, opracowano 13 dokumentacji geologiczno-inżynierskich i projektów budowlanych oraz przekazano środki na przesiedlenie mieszkańców z terenu jednego osuwiska.
W roku ubiegłym w dużej części województwa Małopolskiego wystąpiły wyjątkowo intensywne opady, które spowodowały gwałtowne wezbranie rzek i potoków. Straty wyceniono na ponad 132 mln. zł. W roku 2006 szacunek zniszczeń wyniósł 189 mln. zł.
Powódź
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj