ZIELONE ŚWIATŁO DLA WÓD TERMALNYCH
2008-07-04
Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski wyraził zgodę na przekazanie w formie darowizny działek w Porębie Wielkiej, na których spółka Gorczańskie Wody Termalne planuje budowę kompleksu basenów termalnych.

Spółka otrzyma dwie działki o powierzchni 1,1 ha oraz 0,15 ha, które do tej pory były własnością skarbu państwa. Darowizna obwarowana jest warunkami - spółka Gorczańskie Wody Termalne ma realizować cel publiczny, jakim jest budowa i utrzymywanie publicznych obiektów sportowych oraz poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie i składowanie kopalin stanowiących własność skarbu państwa.

Jeżeli nieruchomości nie będą wykorzystywane we wskazany sposób, darowizna będzie odwołana. Wykonaniem zarządzenia wojewody zajmie się starosta limanowski, który działa w interesie skarbu państwa. Zarządzenie wojewody i przekazanie działek jest kluczowe dla rozpoczęcia budowy kompleksu basenów termalnych w Porębie Wielkiej. O wykorzystanie znajdujących się tam wód termalnych mieszkańcy i lokalne władze starają się od kilkudziesięciu lat. Możliwości wykorzystania solanki potwierdzone zostały przez ekspertyzy naukowe.
W październiku ub. roku powołana została spółka Gorczańskie Wody Termalne, której udziałowcami zostali: starosta limanowski, burmistrz Mszany Dolnej oraz wójtowie Niedźwiedzia oraz gminy Mszana Dolna. Spółka planuje wykorzystanie dwóch odwiertów solanki i budowę kompleksu rekreacyjnego z basenami. Wody geotermalne mają być również wykorzystane do ogrzewania placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz Domu Wczasów Dziecięcych.
Starostwo w Limanowej
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj