OCENA DLA MAŁOPOLSKI - EWALUACJA ZPORR
2008-06-20
Małopolska, jako pierwsze województwo w Polsce, przeprowadziła kompleksowe badania ewaluacyjne, czyli oceniające efektywność i skuteczność ZPORR.

W piątek (20 czerwca) odbyła się konferencja prezentująca badania ewaluacyjne w Małopolsce. W spotkaniu udział wzięli m.in. Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego, Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, Marek Nawara, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz eksperci z krakowskich uczelni.

Celem badania była ocena wpływu projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach priorytetów I i III ZPORR (z pominięciem działania 3.4) na rozwój gospodarczy województwa małopolskiego. W ramach badania dokonano oceny skuteczności, trafności, trwałości i użyteczności działań w ramach ZPORR w województwie małopolskim.

Do oceny tej wykorzystano m.in. dane statystyczne dotyczące sytuacji społeczno-ekonomicznej w regionie, jakościowe i ilościowe dane zawarte w sprawozdaniach beneficjentów z realizacji projektów, informacje zebrane w wyniku badań terenowych oraz wywiadów telefonicznych z beneficjentami programu, przedstawicielami samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu.

Ewaluacja składała się z:
- oszacowania potencjalnych i rzeczywistych efektów realizacji ZPORR dla gospodarki regionalnej;
- analizy wpływu programu na problemy strukturalne i ustalenia skuteczności interwencji;
- wyciągnięcia wniosków i zaproponowania rozwiązań podnoszących jakość i racjonalność przyszłych, analogicznych działań.
zporr ewaluacja miller pajor bieńkowska
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj