BADANIA SŁUCHU W TARNOWIE
2008-06-05
Zakończyły się badania słuchu prowadzone u ponad 100 dzieci z tarnowskich szkół podstawowych.

Badania stanowią część ogólnopolskiego programu realizowanego przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. W ramach programu przebadanych zostanie w sumie 115 dzieci z 6100 szkół z siedmiu województw: małopolskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. W Małopolsce udział w badaniach bierze ponad 20 tys. uczniów w 1143 placówkach, głównie na wsiach i w małych miejscowościach.
Inauguracja programu w naszym województwie odbyła się 10 kwietnia. Podczas spotkania z organizatorami, Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, zwrócił się m.in. do władz Tarnowa z prośbą o przyłączenie się do akcji. Dzięki jego staraniom, Urząd Miasta Tarnowa zdecydował się na organizację i sfinansowanie badań.

Badania przesiewowe pomogą jak najwcześniej wykryć zaburzenia słuchu i mowy. U dzieci, u których wykryty zostanie niedosłuch lub problemy z mową, przeprowadzone zostaną dodatkowe badania, a rodzice zostaną pisemnie poinformowani o wynikach i otrzymają wskazówki co do dalszego postępowania.

Program realizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi” we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie pod kierownictwem prof. Henryka Skarżyńskiego.
Słuch
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj