WSPARCIE DLA ROMÓW
2008-06-03
Edukacja, w tym przede wszystkim tworzenie przedszkoli, to najważniejsza w tym momencie sprawa dla środowiska Romów w Małopolsce. Jest to priorytet - podkreśla Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, który zaprosił do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego liderów kilkunastu romskich organizacji.

Podstawowym problemem dzieci romskich, zaczynających naukę w szkołach publicznych, jest nieznajomość lub bardzo uboga znajomość języka polskiego - zwrócili uwagę przedstawiciele romskich stowarzyszeń. Jak podkreślili, brak wsparcia językowego w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym tylko tę przepaść pogłębia. Później, w trakcie nauki w szkole, różnice między dziećmi są bardzo trudne do wyrównania bez szczególnej opieki nauczyciela wspomagającego lub asystenta romskiego.

Elżbieta Mirga, pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych zaznacza, że sprawdzonym sposobem uniknięcia takich sytuacji jest prowadzenie przedszkoli dla dzieci romskich. Wojewoda zapewnił, że kwestie edukacyjne są priorytetowe i należy wspierać kontynuowanie dotychczasowych zadań edukacyjnych oraz wprowadzać nowe rozwiązania, które mają na celu kształcenie i aktywizację zawodową Romów. Przedstawiciele stowarzyszeń romskich zwrócili również uwagę na trudne warunki zarówno lokalowe, jak i kadrowe,, w jakich ich organizacje prowadzą działalność oraz na niewystarczające zasoby finansowe.

Dyskutowana była kwestia ciągłości finansowania zadań w ramach Programu rządowego na rzecz społeczności romskiej, takich jak na przykład świetlice terapeutyczne czy środowiskowe.

Wojewoda zadeklarował pomoc władz wojewódzkich w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych i wsparcie Romów w ich kontaktach z władzami samorządowymi.
romowie miller
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj