1, 3 MILIONA ZŁOTYCH NA POMOC SPOŁECZNĄ
2008-06-02
Małopolski Urząd Wojewódzki zamierza przeznaczyć 1,3 mln. złotych na pomoc osobom bezdomnym, ubogim, a także na programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zapobiegania marginalizacji społecznej.

Pieniądze przekazane zostaną, w drodze konkursu, organizacjom pozarządowym, a także kościołom i związkom wyznaniowym. Konkurs obejmuje m.in. pomoc bezdomnym i ubogim, a także programy wspierające wychodzenie z bezdomności.

Dofinansowane mogą być również projekty zapobiegające dyskryminacji i marginalizacji społecznej oraz działania służące wyrównywaniu szans w społeczeństwie. Swoje propozycje mogą zgłaszać również organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz pomagające dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

Do konkursu, ogłoszonego przez Jerzego Millera, Wojewodę Małopolskiego, można zgłaszać oferty do 19 czerwca. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce „Tablica ogłoszeń".

W roku ubiegłym z dofinansowania o łącznej wysokości 1,6 mln złotych skorzystały 92 organizacje.
Urząd Wojewódzki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj