12 KANDYDATÓW NA STANOWISKO KURATORA
2008-06-11
We wtorek (10 czerwca) minął termin składania ofert w konkursie na stanowisko Małopolskiego Kuratora Oświaty. Do tej pory zgłosiło się 12 osób: Jarosław Chodźko, Artur Dzigański, Zdzisław Marchewski, Piotr Mika, Wojciech Magdoń, Jerzy Nalepka, Elżbieta Obal-Dyrek, Tadeusz Perzanowski, Ewa Sikorska, Grażyna Strączek, Andrzej Wirtel, Iwona Włodarczyk.

Komisja konkursowa poczeka jeszcze kilka dni na ewentualne kolejne oferty, które mogą nadejść pocztą, ponieważ liczy się data stempla pocztowego.

Następnie komisja otworzy oferty i oceni je pod względem formalnym. Ci kandydaci, których zgłoszenia będą prawidłowe, zaproszeni zostaną na rozmowę, której termin wyznaczony zostanie przez komisję. 28 kwietnia Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ogłosił konkurs, który ma wyłonić nowego kuratora. Podczas pierwszego posiedzenia komisji konkursowej, które odbyło się 26 maja, zdecydowano o przedłużeniu terminu składania ofert.
Kandydatami mogli zostać nauczyciele mianowani lub dyplomowani mający wykształcenie wyższe magisterskie oraz posiadający co najmniej 7-letni staż pracy w swoim zawodzie, w tym co najmniej 3-letni staż na stanowisku wymagającym sprawowania nadzoru pedagogicznego.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wojewodę Małopolskiego. W skład komisji wchodzą: - trzej przedstawiciele Ministra Edukacji Narodowej
- trzej przedstawiciele Wojewody Małopolskiego
- dwaj przedstawiciele sejmiku województwa
- po jednym przedstawicielu wojewódzkich struktur związków zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, zrzeszających nauczycieli

22 kwietnia Józef Rostworowski odwołany został z funkcji Małopolskiego Kuratora Oświaty na wniosek Jerzego Millera, Wojewody Małopolskiego. Do tego czasu jego obowiązki powierzone zostały wicekurator Agacie Szucie.
MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj