MAŁOPOLSKA DEBATA O EDUKACJI
2008-05-12
W poniedziałek(12 maja) Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej przedstawiła w Krakowie projekt zmian w systemie edukacji.

Reforma programowa na lata 2009-2015 zaprezentowana została podczas „Małopolskiej debaty o edukacji”, w której wziął udział Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski.

- Małopolska młodzież bardzo dobrze zdaje egzaminy maturalne i gimnazjalne. Aby tę tendencję utrzymać należy stwarzać młodym ludziom coraz lepsze warunki do zdobywania wiedzy i umiejętności, nauczycielom natomiast dawać możliwości doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji - podkreślał Jerzy Miller podczas spotkania. - Dobra szkoła to miejsce sprzyjające poszerzaniu horyzontów, rozwijaniu zainteresowań, zdobywaniu wiedzy i doświadczenia niezbędnego do dalszej edukacji i życia zawodowego. To szkoła, która nie tylko naucza, ale również wychowuje, ucząc szacunku do rodzimej tradycji, historii i kultury.

Jednym z podstawowych założeń reformy jest objęcie sześciolatków obowiązkiem szkolnym, co ma zapewnić dzieciom równe szanse życiowego startu. Kolejna zmianą ma być połączenie programowe gimnazjum oraz szkoły pogimnazjalnej, dzięki czemu te sześć lat nauki będzie bardziej racjonalne zagospodarowane - uniknie się powtórzeń treści programowych. Planowane jest również wprowadzenie obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki.

Szczegółowe informacje na temat projektu zmian w systemie edukacji można znaleźć na stronie internetowej:http://reformaprogramowa.men.gov.pl/
hall
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj