LEPSZA KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
2008-04-08
    Jakość materiałów budowlanych jest coraz lepsza, ale będziemy się starać o to, aby kontrola nad tym rynkiem była jeszcze sprawniejsza. To przecież kwestia bezpieczeństwa każdego z nas. W tym celu zaproponowane zostały nowe rozwiązania prawne – mówił Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, podczas pierwszej regionalnej konferencji „Rzetelni przedsiębiorcy na rynku wyrobów budowlanych”, która odbyła się 8 kwietnia w Krakowie.

Nowelizację przepisów zapowiedział Olgierd Dziekoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. - Zakup kontrolowany oraz przyspieszenie procesu wycofywania produktów z obrotu w razie stwierdzenia nieprawidłowości to dobre rozwiązanie. Do tej pory inspektorzy nie mogli kupować materiałów budowlanych incognito – przekonywał Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. – Dzięki temu będziemy posiadali dowody, niezbędne z postępowaniu administracyjnym – dodał.

Zdaniem Janusza Żbika, Małopolskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w naszym regionie sytuacja na rynku materiałów budowlanych nie jest zła. - Kontrole wskazują na coraz lepszą znajomość przez producentów i dystrybutorów obowiązujących przepisów oraz coraz większą dbałość o jakość wprowadzanych od obrotu wyrobów budowlanych – podkreśla Janusz Żbik.

1 maja 2005 roku, w dniu wejścia Polski do Unii Europejskiej, weszła w życie ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Określiła ona m.in. nowe zadania dla wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego, wynikające z dostosowania polskich przepisów do norm unijnych. Do zadań tych należy kontrola wyrobów budowlanych u sprzedawców i u producentów oraz prowadzenie postępowań administracyjnych, które eliminują z rynku wyroby niespełniające ustawowych przepisów (np.postępowania naprawcze i nakazy wycofania z obrotu).

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie w okresie obowiązywania ustawy (od 1.05.2004 r. do 31.03.2008 r.) skontrolował 1103 wyroby budowlane u 161 producentów i 326 sprzedawców. Nieprawidłowości stwierdzono w 473 wyrobach.

Część nieprawidłowości usunięto w trakcie trwania kontroli, zaś w 355 przypadkach wszczęto postępowania administracyjne. W przypadku 48 partii zakwestionowanych wyrobów nakazano wycofanie z obrotu. Większość stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości dotyczyła braku lub niewłaściwego oznakowania wyrobu. Materiały budowlane, które mogłyby stwarzać zagrożenie, należały do rzadkości.

Konferencja „Rzetelni przedsiębiorcy na rynku wyrobów budowlanych”, to pierwsza z cyklu regionalnych konferencji, organizowanych przez Ministra Infrastruktury i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Spotkania będą miały na celu ocenę rynku wyrobów budowlanych, omówienie problemów związanych z polskim prawem w tym zakresie oraz konsultacje w sprawie propozycji nowych rozwiązań prawnych.

W dzisiejszej konferencji udział wzięło około 170 uczestników: producenci i sprzedawcy materiałów budowlanych oraz pracownicy nadzoru budowlanego.
Konferencja dziś
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj