WOJEWODA INICJUJE PARTNERSTWO PUBLICZNO - PRYWATNE W MAŁOPOLSCE
2008-02-28
    Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, stara się zainicjować powstawanie inwestycji publicznych z udziałem kapitału prywatnego.

Żeby powstawały inwestycje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego potrzebne są odwaga i doświadczenie. Obecny stan prawny nie stoi na przeszkodzie PPP – podkreślał Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, podczas szkolenia dla przedstawicieli samorządów, zorganizowanego przez Małopolski Urząd Wojewódzki.

Do Krakowa przyjechało kilkudziesięciu burmistrzów, wójtów i starostów, którzy chcą działać na swoim terenie w ramach PPP. Jak je wdrożyć, tłumaczyła Agnieszka Gajewska, wicedyrektor DEPFA Bank – jednej z większych w Europie instytucji, świadczącej usługi finansowe sektorowi publicznemu. – Dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu można obniżyć koszty realizacji zamówionej usługi aż o 17 procent – przekonywała. Jak wyjaśniła, o PPP należy przede wszystkim myśleć w perspektywie dłuższej, kilkudziesięcioletniej, a nie tylko kilkuletniej.

- Powinniśmy zmienić nasz sposób myślenia – stwierdził wojewoda. - Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że samorząd inwestuje w budowę obiektów, a powinien najpierw zastanowić się, jakie usługi są mieszkańcom potrzebne. O tym, jak zrealizować te usługi, jak i co wybudować, podpowie prywatny inwestor, który jest ekspertem. Dla przykładu: gmina nie powinna sama finansować budowy mostu, lecz jako cel postawić sobie zapewnienie szybszego przejazdu przez teren gminy. O tym, jak ten cel zrealizować i nad tym, czy to ma być most czy może inna przeprawa, powinien zastanowić się partner prywatny.

Jerzy Miller uważa, że w obecnej sytuacji prawnej partnerstwo publiczno-prywatne można realizować na podstawie zwykłych umów cywilno-prawnych i na takiej zasadzie chce wdrażać PPP w Małopolsce. – Nie czekamy na prawo, ale na odważnych samorządowców – mówił wojewoda. Jak podkreślał, partnerstwo zapewnia duży nadzór nad inwestycją, ponieważ prywatny inwestor otrzymuje wynagrodzenie dopiero wtedy, gdy osiągnięty zostanie ostateczny efekt.
KonferencjaPPP
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj