KONIEC FERII ZIMOWYCH
2008-02-25
       Zakończyły się ferie zimowe. Od 14 stycznia do 22 lutego br. przedstawiciele Kuratorium Oświaty przeprowadzili 416 kontroli placówek wypoczynku zimowego. W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych poważniejszych nieprawidłowości.

Na 899 placówek zgłoszonych na terenie województwa małopolskiego jedynie w 63 odnotowano braki formalne. W placówkach stwierdzano najczęściej brak kart kwalifikacyjnych uczestników, dzienników zajęć i niekompletną dokumentację dotyczącą planów wychowawczych. Jednocześnie wizytatorzy odnotowali znaczącą poprawę funkcjonowania placówek w zakresie: bazy noclegowej, wyżywienia i atrakcyjności zajęć.

Przypomnijmy, że 14 stycznia z inicjatywy Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera został uruchomiony całodobowy telefon interwencyjny, który był czynny do 23 lutego. Pod numerem 663 906 106 rodzice oraz opiekunowie mogli zgłaszać wszelkie skargi oraz interwencje dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży. W okresie funkcjonowania telefonu nie zgłoszono żadnych skarg dotyczących placówek wypoczynku, działających na terenie województwa małopolskiego. Osoby, które dzwoniły pod numer infolinii najczęściej pytały o kwalifikacje, jakie musi spełniać wychowawca placówki wypoczynku.


Ponadto, nad zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży czuwali: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Państwowa Straż Pożarna, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie - Wydział Ruchu Drogowego i Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie.

Małopolska Policja w ramach akcji "Bezpieczne Ferie 2008", prowadziła kontrole przede wszystkim na drogach dojazdowych do miejsc zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji sprawdzali także stan techniczny autokarów i ich wyposażenie, stan trzeźwości kierujących oraz niezbędne dokumenty uprawniające do przewozu osób. Co więcej, Inspekcja Sanitarna objęła nadzorem wszystkie placówki organizujące zimowy wypoczynek.

Jak szacuje Kuratorium Oświaty, na terenie województwa małopolskiego w 836 placówkach wypoczywało 37306 dzieci.
Ferie zimowe
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj