Czy polityka społeczna może się (nie) udać?
2024-06-18

W Krakowie rozpoczął się Małopolski Kongres Polityki Społecznej, organizowany przez samorząd województwa małopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

W inauguracji wydarzenia uczestniczyła I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger. Dyskusja o wyzwaniach i kierunkach współczesnej polityki społecznej potrwa trzy dni. Kongresowi towarzyszy Małopolski Dzień Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
 
- Dzisiejsza struktura społeczna, w tym kwestia wyzwań demograficznych, wymaga nieustannego dostosowywania prowadzonych działań. Jednocześnie ważne jest wsłuchiwanie się w potrzeby i oczekiwania grup szczególnie wrażliwych. Mam tu na myśli np. osoby starsze czy dzieci pozbawione domu rodzinnego. Obecność na Kongresie ekspertów i praktyków daje poczucie dobrej przestrzeni do poszukiwania rozwiązań we wszystkich tych dziedzinach – mówi I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.

Głównym tematem pierwszego dnia Kongresu była piecza zastępcza. Rozmawiano także o aktywnych metodach diagnozowania i projektowania usług społecznych, w tym wykorzystaniu potencjału społeczności lokalnej w tym zakresie.
 
Szczegółowy program dostępny jest na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: https://rops.krakow.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-malopolski-kongres-polityki-spolecznej-czy-polityka-spoleczna-moze-sie-nie-udac

20240618_kongres 20240618_kongres 20240618_kongres 20240618_kongres 20240618_kongres 20240618_kongres
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj