Obradował zespół osuwiskowy
2024-06-18

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie obradował dziś Wojewódzki Zespół nadzoru realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków. Posiedzeniu  przewodniczył wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Obecny był dyrektor Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Sławomir Dyl.

- Osuwiska są zjawiskiem, na które nie mamy wpływu, ale kiedy występują, trzeba działać, aby je zabezpieczyć. Nasze województwo, ze względu na swoje ukształtowanie, jest terenem szczególnie podatnym na ruchy ziemi, m.in. dlatego właśnie ten Zespół powstał i dziś po raz kolejny obraduje – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

W 2024 roku na wniosek Wojewody Małopolskiego Ministrowie Finansów oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczyli dla małopolskich samorządów środki z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości prawie 20 mln zł na dofinansowanie realizacji 16 zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi dla 10 małopolskich samorządów. Dzięki tym środom dofinansowanie otrzymało 5 gmin (6 zadań) 4 powiaty (7 zadań) i samorząd województwa małopolskiego (3 zadania).
 
Podczas dzisiejszego spotkania Zespołu opiniowane były wnioski złożone przez m.in. powiat nowosądecki czy gminę Mogilany.
 
Opinie Wojewódzkiego Zespołu stanowią warunek ubiegania się o środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi.
 


20240818_Zespol_osuwiskowy 20240818_Zespol_osuwiskowy 20240818_Zespol_osuwiskowy 20240818_Zespol_osuwiskowy 20240818_Zespol_osuwiskowy 20240818_Zespol_osuwiskowy
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj