Posiedzenie Zespołu ds. rozwiązywania problemów społeczności romskiej w Koszarach
2024-06-17

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar powołał Zespół ds. rozwiązywania problemów społeczności romskiej w Koszarach. W jego skład wchodzą przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, służb, inspekcji i straży oraz lokalnego samorządu. Dziś odbyło się pierwsze posiedzenie.
 
- Z pewnością sytuacja we wsi Koszary pod Limanową wymaga uwagi i interwencji. Dlatego będziemy ją omawiać w takiej formule, aby uchwycić jak najwięcej aspektów. Na tę sprawę nakłada się szeroka perspektywa czasowa. Chciałbym, aby dzisiejsze spotkanie było formą zbilansowania, tego, co działo się dotychczas, a także próbą wskazania kierunków dalszych działań – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.


W posiedzeniu wzięli udział wójt gminy Limanowa Jan Skrzekut wraz ze swoim zastępcą Wojciechem Pazdanem. Obecni byli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji i Straży Pożarnej oraz Wojewódzkich Inspekcji: Ochrony Środowiska, Sanitarno-Epidemiologicznej, Nadzoru Budowlanego. Głos zabrał także reprezentant Stowarzyszenia Romów w Polsce.
 
Pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych Tomasz Ocetkiewicz przedstawił sytuację społeczności romskiej i polskiej w Koszarach. Wójt gminy Limanowa zaprezentował działania samorządu na rzecz osiedla w Koszarach. Dodatkowo poszczególne służby omówiły aktualną sytuację społeczności romskiej w Koszarach. Poruszono także temat nakazu rozbiórki budynków mieszkalnych rodzin romskich.
 
- Na osiedlu w Koszarach pod Limanową mieszka obecnie ponad 120 Romów, w tym duża grupa dzieci. W przypadku narastających napięć konieczny jest dialog i współpraca wielu podmiotów. Zarazem wszystkich w Polsce obowiązują te same zasady. Wszyscy powinni przestrzegać w równym stopniu zasad prawa budowlanego, ochrony środowiska czy porządku publicznego – dodaje przewodniczący Zespołu II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek.
 
- Punktem wyjścia jest opracowanie raportu podsumowującego dotychczasowe kroki i ustalenia. Chodzi zarówno o harmonogram postępowań prowadzonych przez służby i urzędy, jak i bilans bieżących działań gminy Limanowa. Sytuacja jest bardzo złożona, z czego zdajemy sobie sprawę. Na kolejnych spotkaniach będziemy dookreślać kolejne kroki, które będą podejmowane – mówi pełnomocnik wojewody małopolskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych Tomasz Ocetkiewicz.


20240617_Zespol_romski 20240617_Zespol_romski 20240617_Zespol_romski 20240617_Zespol_romski
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj