Ponad 39,3 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla samorządów z powiatów: myślenickiego, wadowickiego, suskiego
2024-03-01

– Samorząd noszę w sercu. Wiem, że szczególne znaczenie dla małych ojczyzn mają drogi gminne i powiatowe. Jestem świadomy tego, jak istotne jest ich utrzymanie w dobrym stanie, by służyły mieszkańcom i były bezpieczne. Kibicuję każdej takiej inwestycji. Dzisiaj podpisujemy kolejne umowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024. Małopolskie samorządy otrzymają łącznie ponad 300 mln zł – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Myślenicach w Sali Obrad wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podpisał umowy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z powiatów: myślenickiego, wadowickiego i suskiego. W wydarzeniu uczestniczył także pełnomocnik wojewody ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Maciej Ostrowski.


Podmiotowość samorządu przede wszystkim


– Samorządy z ziemi myślenickiej, suskiej i wadowickiej zrealizują 31 zadań. Łączna kwota dofinansowania z RFRD to ponad 39,3 mln zł. Przyczyni się to do wyremontowania prawie 26 km dróg powiatowych i gminnych. Samorządowcy są podmiotem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Każdy wnosi wkład własny do danej inwestycji. Silna Polska to Polska silna samorządem. Chcę łączyć rząd i samorząd, ale podkreślając, że samorząd jest podmiotem tej współpracy i najlepszym partnerem działań na rzecz mieszkańców
– zaznacza wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

– W imieniu wszystkich samorządowców, ale przede wszystkim swoim, bardzo dziękuję za kolejne środki finansowe na drogi. Zdrowie jest najważniejsze, ale zawsze słyszymy od radnych i mieszkańców o drogach, przepustach, chodnikach. Życzę wszystkim realizacji tych zamierzeń, na które podpiszemy zaraz umowy – mówił starosta myślenicki Józef Tomal.

– Bardzo dziękuję Panu Wojewodzie, że zechciał w powiecie myślenickim wziąć udział w rozdaniu wszystkich umów na drogi, które są ważne dla powiatu i gmin. Cieszymy się, że wszyscy możemy współpracować z Panem Wojewodą
– mówił Maciej Ostrowski, pełnomocnik wojewody małopolskiego do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.


Inwestycje na ziemi myślenickiej


Do samorządów ziemi myślenickiej łącznie trafi ponad 9,7 mln zł. Przebudowie i rozbudowie poddanych zostanie ponad 3,1 km dróg, a dofinansowaniem objętych 6 inwestycji.

Największym beneficjentem jest powiat myślenicki, który zrealizuje dwie inwestycje z łącznym dofinansowaniem z RFRD na poziomie prawie 4 mln zł:

 • rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej K1685 z drogą powiatową K1922 i drogą gminną K540395 na małe rondo w miejscowości Tokarnia – wsparcie w wysokości 2 460 800 zł;
 • przebudowa drogi powiatowej K1935 (ul. Wolności) w miejscowości Sułkowice – kwota dofinansowania 1 487 500 zł.


Ponadto gminy w powiecie myślenickim zrealizują 4 zadania:

 • gmina Dobczyce – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 540131K w miejscowościach Stadniki i Kędzierzynka” – wsparcie finansowe w wysokości 2 811 211 zł;
 • gmina Lubień – zadanie pn. „Remont drogi gminnej Krzeczów Burmistrzowa  K540163 w miejscowości Krzeczów” – wsparcie finansowe w wysokości 523 985 zł oraz zadanie „Remont drogi gminnej 540178K w miejscowości Lubień” – dofinansowanie w wysokości 366 579 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Lubień: prawie 891 tys. zł);
 • gmina Myślenice – zadanie „Przebudowa drogi gminnej 540270K w miejscowości Łęki” – wsparcie finansowe w wysokości 2 073 199 zł.

RFRD dla powiatu myślenickiego: https://tiny.pl/dx854


15 zadań z niemal 18,3 mln zł dofinansowania w powiecie wadowickim

Do powiatu wadowickiego na remonty, rozbudowy, przebudowy ponad 13,7 km dróg trafi z RFRD blisko 15,8 mln zł na zadania jednoroczne oraz niemal 2,5 mln zł na zadanie wieloletnie. Zrealizuje je gmina Wadowice, która jest największym beneficjentem z powiatu wadowickiego. Łącznie na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Pniaki w miejscowości Klecza Dolna” trafi blisko 5,5 mln zł.

Powiat wadowicki zrealizuje trzy inwestycje z łącznym dofinansowaniem na poziomie ponad 2,2 mln zł:

 • rozbudowę drogi powiatowej 1788K w miejscowościach: Paszkówka, Sosnowice – wsparcie finansowe w wysokości 1 028 946 zł;
 • remont drogi powiatowej 1799K w miejscowości Klecza Dolna – wsparcie finansowe w wysokości 735 649 zł;
 • przebudowę drogi powiatowej 1737K w miejscowości Rzyki – wsparcie finansowe w wysokości 459 484 zł.


Pozostałe zadania zrealizują gminy. Są to:

 • zadanie gminy Andrychów pn. „Remont drogi gminnej 470823K (os. Kierczaki) w miejscowości Rzyki” – wsparcie finansowe w wysokości 460 268 zł;
 • zadania gminy Brzeźnica pn. „Remont drogi gminnej 470005K w miejscowości Brzezinka” – wsparcie finansowe w wysokości 1 600 000 zł oraz zadanie pn. „Remont drogi gminnej 470041K (ul. Świętego Floriana) w miejscowości Sosnowice” – wsparcie finansowe w wysokości 161 525 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Brzeźnica: blisko 1,8 mln zł);
 • zadania gminy Kalwaria Zebrzydowska pn. „Przebudowa drogi gminnej 470106K w miejscowości Stanisław Dolny i Przytkowice” – wsparcie finansowe w wysokości 1 871 327 zł oraz zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 470073K w miejscowości Barwałd Górny” – wsparcie finansowe w wysokości 1 360 620 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Kalwaria Zebrzydowska: ponad 3,2 mln zł);
 • zadanie gminy Lanckorona pn. „Remont drogi gminnej publicznej  471409K (ul. Świętokrzyska) w miejscowości Lanckorona” – wsparcie finansowe w wysokości 1 010 674 zł;
 • zadanie gminy Spytkowice pn. „Rozbudowa drogi gminnej 470307K w miejscowości Półwieś” – wsparcie finansowe w wysokości 714 988 zł;
 • zadanie gminy Stryszów pn. „Przebudowa drogi gminnej 470346K w miejscowościach Stronie i Zakrzów” – wsparcie finansowe w wysokości 318 277 zł;
 • zadanie gminy Tomice pn. „Remont drogi gminnej 470386K (ul. Widów) w miejscowości Radocza z budową oświetlenia” – wsparcie finansowe w wysokości 309 735 zł;
 • zadania gminy Wieprz pn. „Remont drogi gminnej G000011 w miejscowości Frydrychowice” – wsparcie finansowe w wysokości 2 252 596,36 zł oraz zadanie pn. „Remont drogi gminnej G000029 w miejscowości Przybradz” – wsparcie finansowe w wysokości 540 016 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Wieprz: blisko 2,8 mln zł).

RFRD dla powiatu wadowickiego: https://tiny.pl/dx85c


Ponad 5,5 mln zł na zadania jednoroczne i przeszło 5,8 mln zł na zadnia wieloletnie w powiecie suskim

Przebudowie i remontowi poddanych zostanie przeszło 8,6 km dróg. Samorządy z powiatu suskiego otrzymają łącznie ponad 11,3 mln zł na realizację 10 zadań.

Beneficjentem, który uzyskał największe dofinansowanie, jest samorząd powiatu suskiego. To niemal 6,6 mln zł na:

 • przebudowę drogi powiatowej 1697K w miejscowości Lachowice – wsparcie finansowe w wysokości 938 207 zł;
 • remont drogi powiatowej 1689K w miejscowości Bieńkówka – wsparcie finansowe w wysokości 2 178 167 zł (zadanie wieloletnie);
 • remont drogi powiatowej 1707 K w miejscowości Palcza – wsparcie finansowe w wysokości 3 634 393 zł.


Wojewoda Krzysztof Jan Klęczar podpisał dzisiaj także umowy z przedstawicielami pozostałych wadowickich samorządów:

 • gmina Budzów – pn. „Remont drogi gminnej K440085 „Chabosiówka” w miejscowości Bieńkówka” – wsparcie finansowe w wysokości 318 857 zł oraz pn. „Remont drogi gminnej K440005 „Ruskówka” w miejscowości Baczyn” – wsparcie finansowe w wysokości 163 536 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Budzów: ponad 482 tys. zł);
 • miasto Jordanów – pn. „Remont drogi gminnej Jordanów 471007K (ul. Komunalna) w miejscowości Jordanów” – wsparcie finansowe w wysokości 720 000 zł;
 • gmina Maków Podhalański – pn. „Remont drogi gminnej 440784K (os. Polańscy) w miejscowości Żarnówka” – wsparcie finansowe w wysokości 286 108 zł;
 • gmina Sucha Beskidzka – pn. „Remont drogi gminnej 440897K w miejscowości Sucha Beskidzka” – wsparcie finansowe w wysokości 327 103 zł oraz pn. „Remont drogi gminnej 440887K w miejscowości Sucha Beskidzka” – wsparcie finansowe w wysokości 384 260 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Sucha Beskidzka: ponad 711 tys. zł);
 • gmina Zembrzyce – pn. „Remont drogi gminnej 441269K w miejscowości Zembrzyce” – wsparcie finansowe w wysokości 2 374 815 zł.

RFRD dla powiatu suskiego: https://tiny.pl/dx8fv


Prawie 200 km dróg będzie wyremontowanych

– W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok do małopolskich samorządów trafi ponad 300 mln zł, w tym dla zadań jednorocznych prawie 215 mln zł, a dla zadań wieloletnich ponad 85 mln zł. Łącznie zawrzemy 217 umów, z 20 samorządami powiatowymi (w tym miastem na prawach powiatu) na 50 zadań oraz 110 samorządami gminnymi (w tym jednym miastem na prawach powiatu) na 167 zadań. W ramach tych zadań do budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu planowane są prawie 193 km dróg, w tym prawie 78 km dróg powiatowych oraz ponad 115 km dróg gminnych – podsumowuje wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.


20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice 20240301_RFRD_Myslenice RFRD 2024 - bilans
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj