Prawie 36 mln z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla samorządów z powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego
2024-02-28

Mieszkańcy chcą, aby drogi lokalne były coraz lepszej jakości. Dbamy o to razem z samorządem i traktujemy tę troskę jako nasze wspólne zobowiązanie. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do podhalańskich powiatów i gmin trafi blisko 36 mln zł – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

W Urzędzie Gminy Nowy Targ wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar wraz z 15 samorządowcami podpisał umowy na przebudowy, rozbudowy, odbudowy i remonty dróg z powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego. W wydarzeniu uczestniczyli także posłanka Weronika Smarduch oraz II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek.

Szczególne zadania wobec wspólnoty lokalnej

– Dla nas najważniejsze jest to, że staramy się kontynuować w miarę możliwości to, co sprzyja rozwojowi samorządów. Dla nas finansowanie samorządów jest bardzo istotne. Istotne jest bowiem, aby samorządy mogły samodzielnie realizować zadania, jakie zostały na nie nałożone. Zależy nam na tym, aby finansowanie samorządów było obiektywne, w oparciu o jasne kryteria, aby każdy samorząd otrzymał środki równomiernie – mówi posłanka Weronika Smarduch.

Dzisiaj podpisujemy 27 umów. W ten sposób wspieramy jednostki samorządu terytorialnego z powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego. Aby jednak otrzymać te środki, samorządy muszą partycypować w całkowitej wartości zadania. Są partnerami i podmiotami tych wszystkich projektów infrastrukturalnych – tych szczególnych zadań wobec wspólnoty lokalnej. Dobre drogi gminne i powiatowe to znak troski o tę wspólnotę i mieszkańców, a w przypadku Podhala także o turystów licznie odwiedzających polskie góry – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

To bardzo istotne zadania dla całego Podhala. Zapewniamy ciągłość tych projektów, bo od nich zależy rozwój całego regionu. Deklaruję przy tym, że samorządy mogą liczyć na nasze stałe wsparcie, a przede wszystkim na partnerskie podejście do każdej sprawy, z jaką się do nas zwrócą – dodaje II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek.

– Zawsze się cieszę, gdy samorządy dostają pieniądze, ale jeszcze bardziej cieszę się, gdy wśród tych samorządów jest także gmina Nowy Targ. Cieszę się, że te środki, które otrzymujemy, pomogą nam realizować zadania, które są przed nami. Tych środków nigdy nie jest za wiele, ale zdajemy sobie też sprawę, że samorządów jest równie dużo. Mam nadzieję, że pomoc dla samorządów będzie kontynuowana – mówi wójt gminy Nowy Targ Jan Smarduch.


Prawie 20,6 mln dla samorządów z powiatu nowotarskiego

Na 17 zadań z powiatu nowotarskiego łącznie przeznaczono z RFRD prawie 20,6 mln zł. Dzięki tym środkom prawie 12 km dróg zostanie przebudowanych, rozbudowanych, odbudowanych i wyremontowanych.

Największym beneficjentem jest powiat nowotarski, który zrealizuje 3 zadania:

 • rozbudowa drogi powiatowej nr 1654K Ząb-Ratułów-Ciche-Chochołów w miejscowości Ciche – 4 701 907 zł (zadanie wieloletnie);
 • rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko na odcinku I w miejscowości Szaflary – 5 588 204 zł (zadanie wieloletnie);
 • rozbudowa drogi powiatowej nr 1636K Krościenko nad Dunajcem - Szczawnica w miejscowości Szczawnica – 2 942 899 zł (na to zadanie dziś umowa nie była podpisywana).

Całość przyznanego dla powiatu nowotarskiego dofinansowania wynosi ponad 13,2 mln zł.

Pozostałe 14 zadań zostanie zrealizowanych przez 9 samorządów. Są to:

 • zadanie gminy Czorsztyn „Przebudowa drogi gminnej 360570K w miejscowości Mizerna” – kwota dofinansowania: 828 275 zł;
 • zadania gminy Lipnica Wielka: „Przebudowa drogi gminnej Tajwan w miejscowości Lipnica Wielka” – kwota wsparcia 190 556 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej Klozyki w miejscowości Lipnica Wielka” – dofinansowanie w wysokości 87 731 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Lipnica Wielka: prawie 280 tys. zł);
 • zadanie gminy Łapsze Niżne „Remont drogi gminnej nr K362548 ul. Na Brzegu w Łapszach Wyżnych” – kwota dofinansowania: 718 843 zł;
 • zadania gminy Ochotnica Dolna: „Odbudowa drogi gminnej 363968K w miejscowości Tylmanowa” – wartość dofinansowania 56 828 zł oraz „Remont drogi gminnej 363969K w miejscowości Tylmanowa” – kwota dofinansowania 45 128 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Ochotnica Dolna: ponad 102 tys. zł);
 • zadanie gminy Nowy Targ „Remont drogi gminnej nr 363016K w miejscowości Knurów” – wartość dofinansowania: 789 402 zł;
 • zadania gminy Raba Wyżna: „Przebudowa drogi gminnej 3364031K Kumorówka w miejscowości Raba Wyżna” – kwota dofinansowania: 439 881 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej 364346K Michałówka w miejscowości Skawa” – kwota wsparcia: 374 509 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Raba Wyżna: ponad 814 tys. zł);
 • zadanie gminy Rabka-Zdrój „Przebudowa drogi gminnej 364519K ul. Gorczańska w miejscowości Rabka-Zdrój”-  wsparcie finansowe w wysokości ponad 1 503 079 zł;
 • zadania gminy Szaflary: „Przebudowa drogi gminnej nr 364837K w miejscowości Maruszyna” – dofinansowanie: 1 255 098 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 364829K w miejscowości Szaflary” – wsparcie w wysokości 395 179 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Szaflary: prawie 1,7 mln zł);
 • zadania gminy Szczawnica: „Przebudowa drogi gminnej 364905K w miejscowości Szczawnica” – kwota dofinansowania: 555 303 zł oraz „Remont drogi gminnej 364857K w miejscowości Szlachtowa” – wsparcie w wysokości 115 099 (łączna wartość dofinansowania dla gminy Szczawnica: ponad 670 tys. zł).

RFRD dla powiatu nowotarskiego: https://tiny.pl/dx59w


15,3 mln zł dla samorządów z powiatu tatrzańskiego

Powiat tatrzański i gminy z tego powiatu otrzymają z RFRD łącznie prawie 15,3 mln zł. Dzięki tym środkom 5 jednostek samorządu terytorialnego zrealizuje 10 zadań (każdy po dwa), a przebudowanych, rozbudowanych i wyremontowanych zostanie ponad 6,7 km dróg.

Największym beneficjentem jest gmina Bukowina Tatrzańska:

 • rozbudowa drogi gminnej 420043K w miejscowości Czarna Góra – 5 552 707 zł;
 • przebudowa drogi gminnej 420047K w miejscowości Groń - 4 122 630 zł.

Tym samym całość przyznanego dofinansowania dla gminy Bukowina Tatrzańska wynosi prawie 9,7 mln zł.

Pozostałe zadania zrealizują 4 tatrzańskie jednostki samorządowe:

 • zadania powiatu tatrzańskiego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1651K w miejscowości Suche” - wsparcie finansowe w wysokości 1 048 916 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1648K - ul. Oswalda Balzera w miejscowości Zakopane” - wsparcie finansowe w wysokości 2 268 294 zł (łączna wartość dofinansowania dla powiatu tatrzańskiego: ponad 3,3 mln zł);
 • zadania gminy Biały Dunajec: „Przebudowa drogi gminnej nr 420002K - ulica Kościuszki w m. Biały Dunajec obejmująca rozbudowę kanalizacji deszczowej i budowę ścieku płaskiego w krawędzi jezdni” – dofinansowanie w wysokości 584 699 zł oraz „Remont częściowy nawierzchni dr, gminnej Nr 420002K - ulica Kościuszki w m. Biały Dunajec” – kwota dofinansowania: 190 829 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Biały Dunajec: prawie 776 tys. zł);
 • zadania gminy Kościelisko pn. „Remont drogi gminnej K420079, Pod Blachówką, w miejscowości Kościelisko, gmina Kościelisko Etap II” – wartość dofinansowania: 405 907 zł oraz „Remont drogi gminnej K420065,Sywarne, w miejscowości Kościelisko” – wsparcie finansowe w wysokości 588 936 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Kościelisko: prawie 995 tys. zł);
 • zadania gminy miasta Zakopane: „Remont drogi gminnej 420241K (ul. Toporowa Cyrhla) w miejscowości Zakopane” – kwota dofinansowania wyniosła 343 819 zł oraz „Remont drogi gminnej 420265K (ul. Antałówka Boczna) w miejscowości Zakopane” – dofinansowanie w wysokości 140 635 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy miasta Zakopane: ponad 484 tys. zł).

RFRD dla powiatu tatrzańskiego: https://tiny.pl/dx59f


Prawie 200 km dróg będzie wyremontowanych

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok do małopolskich samorządów trafi ponad 300 mln zł, w tym dla zadań jednorocznych prawie 215 mln zł, a dla zadań wieloletnich ponad 85 mln zł. Łącznie zawrzemy 217 umów, z 20 samorządami powiatowymi (w tym miastem na prawach powiatu) na 50 zadań oraz 110 samorządami gminnymi (w tym jednym miastem na prawach powiatu) na 167 zadań. W ramach tych zadań do budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu planowane są prawie 193 km dróg, w tym prawie 78 km dróg powiatowych oraz ponad 115 km dróg gminnych – podsumowuje wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.


20240228_Nowy_Targ_umowy 20240228_Nowy_Targ_umowy 20240228_Nowy_Targ_umowy 20240228_Nowy_Targ_umowy 20240228_Nowy_Targ_umowy 20240228_Nowy_Targ_umowy 20240228_Nowy_Targ_umowy 20240228_Nowy_Targ_umowy 20240228_Nowy_Targ_umowy 20240228_Nowy_Targ_umowy 20240228_Nowy_Targ_umowy 20240228_Nowy_Targ_umowy 20240228_Nowy_Targ_umowy 20240228_Nowy_Targ_umowy 20240228_Nowy_Targ_umowy 20240228_Nowy_Targ_umowy 20240228_Nowy_Targ_umowy 20240228_Nowy_Targ_umowy 20240228_Nowy_Targ_umowy 20240228_Nowy_Targ_umowy 20240228_Nowy_Targ_umowy 20240228_Nowy_Targ_umowy 20240228_Nowy_Targ_umowy 20240228_Nowy_Targ_umowy 20240228_Nowy_Targ_umowy 20240228_Nowy_Targ_umowy 20240228_Nowy_Targ_umowy 20240228_Nowy_Targ_umowy 20240228_Nowy_Targ_umowy 20240228_Nowy_Targ_umowy 20240228_Nowy_Targ_umowy 20240228_Nowy_Targ_umowy 20240228_Nowy_Targ_umowy 20240228_Nowy_Targ_umowy RFRD 2024 bilans
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj