Ponad 46,3 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla samorządów z powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego
2024-02-28

Drogi gminne i powiatowe mają ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności. Ich stan musi być dobry. Dzisiaj podpisujemy umowy z przedstawicielami powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024. Niech wszystkie lokalne połączenia, których dotyczą podpisane umowy, prowadzą bezpiecznie do celu! – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Podpisanie umów odbyło się w Sali Obrad Rady Miasta Nowego Sącza. Uczestniczyli w nim także posłowie Urszula Nowogórska oraz Piotr Lachowicz.

TAK dla rozwoju małych ojczyzn

– Dziękuję samorządowcom za zaangażowanie i aktywność. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo za miesiąc będziecie równie uśmiechnięci jak dziś. Inwestycje drogowe to jedne z podstawowych potrzeb, oprócz wodociągów, kanalizacji, oświetlenia czy infrastruktury sportowej, które są dla mieszkańców bardzo ważne. W ogóle otwarcie komunikacyjne południowej Małopolski jest bardzo istotne. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami te ogromne oczekiwania uda nam się spełnić. Dziękuję Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie z Panem Wojewodą na czele za życzliwość i za to, że dziś możemy się spotkać tu, w Nowym Sączu, a nie w Krakowie – mówi posłanka Urszula Nowogórska.

– Podczas zmiany władzy straszono wielu samorządowców, że nie będziemy kontynuować dobrych projektów. To nieprawda. Będziemy kontynuować poprzednie projekty, jak i wprowadzać nowe. Powstał także Parlamentarny Zespół ds. Małopolski – mogą się Państwo bezpośrednio do nas zwracać. Myślę, że efekt synergii będzie prawdziwy i wszystkie samorządy będą traktowane równo
– mówi poseł Piotr Lachowicz.

– Samorządy z powiatów nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego zrealizują 48 zadań o łącznej wartości dofinansowania ponad 46,3 mln zł, co bezpośrednio przyczyni się do przebudowy ponad 40,3 km dróg lokalnych. Dobre drogi to szansa na większy komfort poruszania się oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Wspólnie z obecnymi tu samorządami mówimy TAK dla rozwoju małych ojczyzn! – dodaje wojewoda Krzysztof Jan Klęczar.

– Bardzo się cieszę, że właśnie tutaj – w Nowym Sączu: siedzibie subregionu nowosądeckiego – spotkali się parlamentarzyści z ziemi limanowskiej, gorlickiej i nowosądeckiej. Spotykamy się, razem, bo odwiedza nas najważniejsza osoba w administracji rządowej na terenie województwa, czyli Pan Wojewoda. Przyjeżdża do nas, czyli nie wzywa nas. To jest ta zmiana jakościowa, bo to osoba, która doskonale rozumie nasze potrzeby jako były samorządowiec. Jestem za to bardzo wdzięczny, że tak symbolicznie Pan Wojewoda okazuje szacunek samorządowcom, którzy – tak jak Pan powiedział – pracują na rzecz społeczności lokalnej – mówi prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Ponad 23 mln zł dla powiatu nowosądeckiego

Budowie, przebudowie, rozbudowie lub remontowi poddanych zostanie ponad 18 km dróg lokalnych w powiecie nowosądeckim. Dofinansowaniem objętych zostało 19 zadań.

Największe dofinansowaniem o łącznej wysokości blisko 8,8 mln zł trafi do powiatu nowosądeckiego na realizację trzech zadań:

 • remont drogi powiatowej 1549K w miejscowościach: Biczyce Dolne, Niskowa – wsparcie finansowe w wysokości 1 598 615 zł;
 • przebudowa drogi powiatowej 1542K w miejscowościach Naszacowice, Olszanka (zadanie wieloletnie) – kwota dofinansowania 3 943 738 zł;
 • przebudowa drogi powiatowej 1555K w miejscowościach Wronowice i Żbikowice (zadanie wieloletnie) – wysokość dofinansowania 4 806 569 zł.


Na liście inwestycji w powiecie nowosądeckim z dofinansowaniem z RFRD znajdują się także:

 • gmina Gródek nad Dunajcem - zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 290623K w miejscowościach: Roztoka, Brzeziny” - wsparcie finansowe w wysokości 1 669 624 zł;
 • gmina Grybów - zadanie pn. „Remont drogi gminnej 294449K w miejscowości Ptaszkowa” wsparcie finansowe w wysokości 1 060 843 zł oraz zadanie „Remont drogi gminnej 295080K w miejscowości Siołkowa” - dofinansowanie w wysokości 818 355 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Grybów: blisko 1,9 mln zł);
 • gmina Kamionka Wielka: zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 290916 K w miejscowości Jamnica”  – wsparcie finansowe w wysokości 551 859 zł oraz zadanie „Remont drogi gminnej 290936K w miejscowości Kamionka Wielka” - dofinansowanie w wysokości 299 143 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Kamionka Wielka: ponad 851 tys. zł);
 • gmina Korzenna - zadanie pn. „Odbudowa drogi gminnej 291058K w miejscowości Jasienna” - wsparcie finansowe w wysokości 963 032 zł oraz zadanie „Odbudowa drogi gminnej nr 291406K w miejscowości Słowikowa” - dofinansowanie w wysokości 1 305 285 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Korzenna: prawie 2,3 mln zł);
 • gmina Krynica-Zdrój - zadanie pn. „Remont drogi gminnej 291572K w miejscowości Krynica-Zdrój” – wsparcie finansowe w wysokości 467 660 zł oraz zadanie „Remont drogi gminnej 291588K w miejscowości Krynica-Zdrój” - dofinansowanie w wysokości 388 789 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Krynica-Zdrój: ponad 856 tys. zł);
 • gmina Łącko - zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 292025K w miejscowości Łącko” – wsparcie finansowe w wysokości 386 259 zł oraz zadanie „Przebudowa drogi gminnej 292023K w miejscowości Łącko” - dofinansowanie w wysokości 331 445 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Łącko: blisko 718 tys. zł);
 • gmina Łososina Dolna - zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Tęgoborze” – wsparcie finansowe w wysokości 810 683 zł;
 • miasto i gmina uzdrowiskowa Muszyna - zadanie pn. „Remont drogi gminnej 292941K (ul. Ogrodowa) w miejscowości Muszyna” – wsparcie finansowe w wysokości 588 107 zł;
 • miasto Nowy Sącz - zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 293197K (ul. Matejki) w miejscowości Nowy Sącz” – wsparcie finansowe w wysokości 1 512 534 zł;
 • gmina Podegrodzie - zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej 293945K w miejscowości Brzezna” – wsparcie finansowe w wysokości 1 257 487 zł oraz zadanie „Remont drogi gminnej 293746K w miejscowości Mokra Wieś” - dofinansowanie w wysokości 306 480 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Podegrodzie: prawie 1,6 mln zł).

RFRD dla powiatu nowosądeckiego: https://bit.ly/42TTwrC

Inwestycje w powiecie gorlickim

Do samorządów ziemi gorlickiej na realizację 15 zadań z RFRD łącznie trafi niemal 7,3 mln. Zostanie wyremontowanych ponad 10,8 km dróg.

Największym beneficjentem jest samorząd powiatu gorlickiego. Łącznie otrzyma prawie 2,1 mln zł, na realizację dwóch inwestycji:

 • rozbudowa drogi powiatowej 1503K w miejscowościach Izby i Banica – wsparcie finansowe w wysokości 1 347 769 zł;
 • remont drogi powiatowej 1507K w miejscowości Szymbark – wsparcie finansowe w wysokości 751 345 zł.


Pozostałe zadania zrealizuje osiem gmin. Są to:

 • gmina Biecz - zadanie pn. „Remont drogi gminnej 270011K w miejscowości Binarowa” – wsparcie finansowe w wysokości 496 218 zł;
 • gmina Bobowa - zadanie pn. „Remont drogi gminnej 270207 K w miejscowości Wilczyska” – wsparcie finansowe w wysokości 188 118 zł oraz zadanie „Remont drogi gminnej 270071K w miejscowości Bobowa” - dofinansowanie w wysokości 211 405 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Bobowa: blisko 400 tys. zł);
 • miasto Gorlice - zadanie pn. „Remont drogi gminnej 270424K (ul. Tęczowa) w miejscowości Gorlice” – wsparcie finansowe w wysokości 306 482 zł oraz zadanie  „Przebudowa drogi gminnej 270296K (ul. Klimkowicza) w miejscowości Gorlice” - dofinansowanie w wysokości 985 854 zł (łączna wartość dofinansowania dla miasta Gorlice: blisko 1,3 mln zł);
 • gmina Gorlice - zadanie pn. „Remont drogi gminnej 270633K w miejscowości Szymbark” – wsparcie finansowe w wysokości 252 094 zł oraz zadanie „Remont drogi gminnej 270528K w miejscowości Bystra” - dofinansowanie w wysokości 443 646 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Gorlice: blisko 696 tys. zł);
 • gmina Łużna - zadanie pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Łużna” – wsparcie finansowe w wysokości 511 801 zł oraz zadanie „Remont drogi gminnej 270798K w miejscowości Szalowa” - dofinansowanie w wysokości 144 983 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Łużna: blisko 657 tys. zł);
 • gmina Moszczenica - zadanie pn. „Remont drogi gminnej K270861 w miejscowości Moszczenica” – wsparcie finansowe w wysokości 760 036 zł oraz zadanie „Remont drogi gminnej K270873 w miejscowości Staszkówka - dofinansowanie w wysokości 593 794 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Moszczenica: blisko 1,4 mln zł);
 • gmina Ropa - zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej 271233K z drogą powiatową 1504K wraz z budową odcinka drogi gminnej” – wsparcie finansowe w wysokości 180 033 zł;
 • gmina Uście Gorlickie - zadanie pn. „Remont drogi gminnej 270923K w miejscowości Uście Gorlickie” – wsparcie finansowe w wysokości 78 968 zł.

RFRD dla powiatu gorlickiego: https://bit.ly/42VODy6

Rozbudowa dróg w powiecie limanowskim

Łącznie do samorządowców z ziemi limanowskiej trafi z RFRD na 2024 rok ponad 16 mln zł. Budowie, przebudowie, rozbudowie lub remontowi poddanych zostanie ponad 11,4 km dróg. Dofinansowaniem objętych jest 14 inwestycji.

Największym beneficjentem jest powiat limanowski, który na realizację 3 zadań otrzyma blisko 4,7 mln zł. Zrealizuje on zadania:

 • przebudowa drogi powiatowej 1613K w miejscowości Słopnice – wsparcie w wysokości 1 274 322 zł;
 • przebudowa drogi powiatowej 1617K w miejscowościach Piekiełko,  Tymbark – wsparcie w wysokości 1 681 948 zł;
 • przebudowa drogi powiatowej 1610K w miejscowości Łukowica – wsparcie w wysokości 1 740 709 zł.


Na liście inwestycji objętych dofinansowaniem są ponadto:

 • gmina Jodłownik - zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej 340179K w miejscowości Pogorzany” - wsparcie finansowe w wysokości 927 809 zł oraz zadanie „Przebudowa drogi gminnej 341504K w miejscowości Jodłownik” - dofinansowanie w wysokości 2 364 068 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Jodłownik: blisko 3,3 mln zł);
 • gmina Laskowa - zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 340233K w miejscowości Strzeszyce” - wsparcie finansowe w wysokości 2 797 456 zł oraz zadanie „Remont drogi gminnej 340234K w miejscowości Kamionka Wielka” - dofinansowanie w wysokości 989 486 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Laskowa - niemal 3,8 mln zł);
 • miasto Limanowa - zadanie pn. „Remont drogi gminnej  340310K (ul. Łazarskiego) w Limanowej” – wsparcie finansowe w wysokości 170 123 zł;
 • gmina Limanowa - zadanie pn. „Remont drogi gminnej 340462K w miejscowości Mordarka” - wsparcie finansowe w wysokości 870 509 zł oraz „Remont drogi gminnej 340480K w miejscowości Stara Wieś” - dofinansowanie w wysokości 1 654 897,30 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Limanowa: ponad 2,5 mln zł);
 • gmina Łukowica - zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 340533K w miejscowościach Przyszowa i Berdychów” - wsparcie finansowe w wysokości 662 092 zł;
 • miasto Mszana Dolna - zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Kazimierza Wielkiego) w miejscowości Mszana Dolna” - wsparcie finansowe w wysokości 414 855,00 zł;
 • gmina Niedźwiedź - zadanie pn. „Remont drogi gminnej 340625K w miejscowości Konina” – wsparcie finansowe w wysokości 137 706 zł;
 • gmina Tymbark - zadanie pn. „Remont drogi gminnej 340801K w miejscowości Podłopień” - wsparcie finansowe w wysokości 339 124 zł.

RFRD dla powiatu limanowskiego: https://bit.ly/4bTbK0o

Prawie 200 km dróg będzie wyremontowanych

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok do małopolskich samorządów trafi ponad 300 mln zł, w tym dla zadań jednorocznych prawie 215 mln zł, a dla zadań wieloletnich ponad 85 mln zł. Łącznie zawrzemy 217 umów, z 20 samorządami powiatowymi (w tym miastem na prawach powiatu) na 50 zadań oraz 110 samorządami gminnymi (w tym jednym miastem na prawach powiatu) na 167 zadań. W ramach tych zadań do budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu planowane są prawie 193 km dróg, w tym prawie 78 km dróg powiatowych oraz ponad 115 km dróg gminnych – podsumowuje wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy 20240228_Nowy_Sacz_umowy RFRD 2024 bilans
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj