Prawie 66 mln zł z rządowego funduszu rozwoju dróg dla samorządów z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego i miasta Tarnowa
2024-02-26

– Drogi gminne i powiatowe to te o największym znaczeniu lokalnym. To one prowadzą do ważnych ośrodków i miejsc pracy, nauki, opieki zdrowotnej. Mając duszę samorządowca, wiem, jak istotne jest, by były one dobrej jakości i by zapewniały bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Dzisiaj rozpoczynamy podpisywanie z wójtami, burmistrzami, prezydentami i starostami umów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024. Małopolskie samorządy otrzymają łącznie ponad 300 mln zł – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Podczas spotkania w tarnowskiej delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podpisał umowy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego i miasta Tarnowa.

– To dla mnie wielki zaszczyt móc się z Państwem spotkać w tej auli noszącej imię Wiesława Wody. Znałem go osobiście. Jest dla mnie wzorem człowieka dialogu, nastawionego na budowanie mostów, a nie na wznoszenie murów. Także mnie ta idea jest bliska – mówi wojewoda Krzysztof Jan Klęczar.


Samorząd nie ma prosić

– Samorządy z subregionu tarnowskiego zrealizują na drogach powiatowych i gminnych prawie 50 zadań. Umowy, które dzisiaj dopinamy, opiewają łącznie na prawie 66 mln zł. Każdy samorząd dołącza wkład własny. Chcę to mocno podkreślić. Konsekwentnie podkreśla to Premier Kosiniak-Kamysz. Samorządom i społecznościom lokalnym należy się szacunek. Cytując Premiera, powtórzę: „Samorząd nie ma prosić, tylko realizować zadania wobec swojej wspólnoty lokalnej”. Wszyscy sygnatariusze są jednakowo ważnymi podmiotami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, bo beneficjentami tych środków są przede wszystkim mieszkańcy, a realizacja zadań infrastrukturalnych przysłuży się również lokalnym przedsiębiorcom
– podkreśla wojewoda Krzysztof Jan Klęczar.


Inwestycje na ziemi tarnowskiej

Łącznie do samorządowców z ziemi tarnowskiej trafi ponad 25,2 mln zł. Budowie, przebudowie, rozbudowie lub remontowi poddanych zostanie prawie 13,6 km dróg. Dofinansowaniem objętych jest 21 inwestycji.

Największym beneficjentem jest miasto Tarnów, które na realizację dwóch zadań dotyczących rozbudowy ul. Tuchowskiej w Tarnowie otrzyma ponad 10 mln.

– Ulica Tuchowska w Tarnowie to południowa brama do miasta. Codziennie poruszają się nią tysiące użytkowników. Korzystają z niej także jadący z miasta w kierunku Krynicy-Zdroju, Muszyny i granicy ze Słowacją. Wszyscy mają świadomość potrzeby inwestowania w tę ważną arterię. Przemianę przejdą dwa odcinki
– dodaje wojewoda Krzysztof Jan Klęczar.

Na liście inwestycji objętych dofinansowaniem są ponadto:

 • powiat tarnowski: zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1350K relacji Tarnów - Zgłobice - Koszyce Małe w miejscowości Zbylitowska Góra”– wsparcie finansowe w wysokości 316 541 zł; zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1388K relacji Jodłówka Tuchowska-Rzepiennik Strzyżewski-Ciężkowice w miejscowości Ciężkowice” – wsparcie finansowe w wysokości 403 750 zł oraz zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1390K relacji Ciężkowice-Turza-Sitnica-Strzeszyn w miejscowości Turza” – dofinansowanie w wysokości 535 209 zł (łączna wartość dofinansowania dla powiatu tarnowskiego: prawie 1,3 mln zł);
 • gmina Lisia Góra – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 203705K w miejscowości Lisia Góra” – wsparcie finansowe w wysokości 360 427 zł;
 • gmina Ryglice – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 200272K w miejscowości Kowalowa” z dofinansowaniem w wysokości 428 416 zł oraz zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 200234K (ul. Piastowska) w miejscowości Ryglice” – dofinansowanie w wysokości 164 370 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Ryglice: prawie 600 tys. zł);
 • gmina Rzepiennik Strzyżewski – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 200521 K w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski” – wsparcie w wysokości 227 122 zł oraz zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 204305K w miejscowości Rzepiennik Biskupi” – wsparcie finansowe w wysokości 272 794 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Rzepiennik Strzyżewski: prawie 500 tys. zł);
 • gmina Szerzyny – zadanie pn. „Budowa drogi gminnej klasy D w miejscowości Szerzyny” – wsparcie finansowe w wysokości 1 278 111 zł; zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 200649K Ołpiny-Borówka-Rudnik w miejscowości Ołpiny” – wsparcie finansowe w wysokości 660 733 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Szerzyny: prawie 3,6 mln zł);
 • gmina Tarnów – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 201513K w miejscowości Koszyce Wielkie” – wsparcie finansowe w wysokości 1 149 374 zł; gmina Tarnów – zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 204209K w miejscowości Wola Rzędzińska” – dofinansowanie w wysokości 110 006 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Tarnów: prawie 1,3 mln zł);
 • gmina Tuchów –zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej K201842 (ul. Wołowa) w Tuchowie” – wsparcie w wysokości 659 058 zł oraz zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej K201849 (ul. Konopnicka) w Tuchowie” – wsparcie w wysokości 342 864 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Tuchów: ponad milion zł);
 • gmina Wojnicz – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 203306 K w miejscowości Wojnicz” – wsparcie finansowe w wysokości 1 359 290 zł oraz zadanie pn. „Remont drogi gminnej K 203268 w miejscowości Wojnicz” – dofinansowanie w wysokości 1 315 643 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Wojnicz: prawie 2,7 mln zł);
 • gmina Zakliczyn – zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej 203345K w miejscowości Faliszewice” – wsparcie finansowe w wysokości 1 676 456 zł;
 • gmina Żabno – zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 203453K w miejscowości Żabno” – wsparcie finansowe w wysokości 1 817 476 zł oraz zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 203491K w miejscowości Żabno” – wsparcie finansowe w wysokości 436 380 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Żabno: prawie 2,3 mln zł).

RFRD dla samorządów z ziemi tarnowskiej: https://bit.ly/3OVpxd3


Blisko 11,2 mln zł wsparcia dla samorządów z powiatu bocheńskiego

– W powiecie bocheńskim, w miejscowości Żegocina, dzięki przyznanemu dofinansowaniu zostanie przebudowana droga gminna prowadząca do ośrodka zdrowia. Taka inwestycja dobrze obrazuje wymierne korzyści, które podnoszą komfort codziennego funkcjonowania mieszkańców
– mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Łącznie do jednostek samorządu terytorialnego z powiatu bocheńskiego trafi niemal 11,2 mln zł. To środki, które przyznane zostały pięciu samorządom i obejmują realizację 10 zadań.

Największym beneficjentem jest powiat bocheński, który zrealizuje trzy inwestycje:

 • rozbudowę drogi powiatowej 2086K w miejscowości Bochnia – wsparcie finansowe w wysokości 1 044 150zł;
 • rozbudowę drogi powiatowej nr 2094K w miejscowościach Bratucice i Okulice – wsparcie finansowe w wysokości 1 243 474 zł;
 • rozbudowę drogi powiatowej nr 1444K w miejscowościach Olchawa – wsparcie finansowe w wysokości – 4 178 575 zł.

Tym samym całość przyznanego dofinansowania dla powiatu bocheńskiego wynosi niemal 6,5 mln zł.

Pozostałe zadania zrealizują cztery gminy. Są to:

 • zadanie gminy Bochnia pn. „Przebudowa drogi gminnej 580816K w miejscowości Stanisławice” – wsparcie finansowe w wysokości 2 423 591,20 zł;
 • zadania gminy Łapanów pn. „Remont drogi gminnej nr 580223K w miejscowości Ubrzeż” – wsparcie finansowe w wysokości 809 414 zł oraz zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 580201K w miejscowości Łapanów” – wsparcie finansowe w wysokości 301 379 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Łapanów: ponad 1,1 mln zł);
 • zadania gminy Trzciana pn. „Remont drogi gminnej 580593K Kierlikówka - Rdzawa I w miejscowości Kierlikówka” – wsparcie finansowe w wysokości 631 481 zł oraz pn. „Remont drogi gminnej 580589K Kierlikówka - Pod Kościół w miejscowości Kierlikówka” – wsparcie finansowe w wysokości 137 208 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Trzciana: prawie 770 tys. zł);
 • zadania gminy Żegocina pn. „Przebudowa drogi gminnej nr K580415 Żegocina - Ośrodek Zdrowia w miejscowości Żegocina” – wsparcie finansowe w wysokości 112 008 zł oraz zadanie pn. „Remont drogi gminnej K580402 w miejscowości Żegocina” – ze wsparciem w wysokości 311 737 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Żegocina: prawie 424 tys. zł).

Łącznie w powiecie bocheńskim rozbudowie, przebudowie i remontowi poddanych zostanie prawie 6,4 km dróg.

RFRD dla samorządów powiatu bocheńskiego: https://bit.ly/49L5S7C


Ponad 20 km dróg zostanie rozbudowanych, przebudowanych i wyremontowanych w powiecie brzeskim

– Cztery jednostki samorządu terytorialnego, tj.: powiat brzeski oraz gminy: Dębno, Szczurowa i Brzesko, otrzymały w tym naborze ponad 9,1 mln zł. To środki, które będą wspierać prace na odcinkach dróg o łącznej długości ponad 20 km. Co ważne, inwestycje obejmują także remont obiektu mostowego w miejscowości Brzesko. Infrastruktura musi być postrzegana kompleksowo
– mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Wojewoda Klęczar podpisał dzisiaj umowy z przedstawicielami samorządów umożliwiające realizację zadań:

 • powiatu brzeskiego: pn. „Remont drogi powiatowej nr 1433K Mokrzyska-Bucze-Mokrzyska w miejscowościach Mokrzyska, Bucze” – wsparcie finansowe w wysokości 2 362 657 zł oraz pn. „Remont drogi powiatowej nr 1410K Iwkowa - Czchów - Zdonia w miejscowości Iwkowa Gmina Iwkowa, Wytrzyszczka, Czchów, Gmina Czchów” – wsparcie finansowe w wysokości 3 041 101 zł (łączna wartość dofinansowania dla powiatu brzeskiego: ponad 5,4 mln zł);
 • gminy Brzesko: pn. „Remont drogi gminnej nr 250577K w tym remont obiektu mostowego w miejscowości Brzesko” – wsparcie finansowe w wysokości 385 647 zł oraz pn. „Rozbudowa drogi gminnej (os. Urocze) w miejscowości Poręba Spytkowska” – wsparcie finansowe w wysokości 220 403 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Brzesko: ponad 606 tys. zł);
 • gminy Dębno: pn. „Przebudowa drogi gminnej 250211K w miejscowości Maszkienice” – wsparcie finansowe w wysokości 1 631 124 zł oraz pn. „Remont drogi gminnej nr 250272K w miejscowości Wola Dębińska” – wsparcie finansowe w wysokości 480 429 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Dębno: ponad 2,1 mln zł);
 • gminy Szczurowa: pn. „Remont drogi gminnej nr 250531 K Szczurowa Brzezinki - Wola Przemykowska w miejscowości Kwików, Księże Kopacze, Wola Przemykowska” – wsparcie finansowe w wysokości 979 324 zł.

RFRD dla samorządów z powiatu brzeskiego: https://bit.ly/4bNxU4b


10 zadań z ponad 20 mln wsparcia w powiecie dąbrowskim

– Pięć samorządów z powiatu dąbrowskiego zrealizuje 10 inwestycji, które znalazły się na liście zadań z dofinansowaniem z RFRD. Są to: powiat dąbrowski oraz gminy: Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Gręboszów i Olesno. Najwyższe środki trafiają do powiatu, który na przebudowę dróg powiatowych w miejscowości Nieczajna Górna, Dąbrowa Tarnowska oraz Zalipie otrzymuje łącznie prawie 15 mln zł
– mówi wojewoda Krzysztof Jan Klęczar.

Ponadto w powiecie dąbrowskim zrealizowane zostaną:

 • zadania gminy Dąbrowa Tarnowska pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 180522 K ul. Sikorskiego w miejscowości Dąbrowa Tarnowska” – wsparcie finansowe w wysokości 366 063 zł; „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową (ul. Grunwaldzka) z drogą gminną (ul. Zazamcze) w Dąbrowie Tarnowskiej – wsparcie w wysokości 1 321 651 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Dąbrowa Tarnowska: prawie 1,7 mln zł);
 • zadanie gminy Gręboszów pn. „Przebudowa drogi gminnej 180096K w miejscowości Hubenice” – wsparcie finansowe w wysokości 630 174zł;
 • zadania gminy Olesno: pn. „Remont drogi gminnej 180168K w miejscowości Niwki” – wsparcie finansowe w wysokości 250 236 zł oraz pn. „Remont drogi gminnej 180163K w miejscowości Ćwików” – wsparcie finansowe w wysokości 158 117 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Olesno: ponad 408 tys. zł);
 • zadania gminy Radgoszcz: pn. „Przebudowa ul. Jeziorańskiej w miejscowości Smyków” z dofinansowaniem w wysokości 1 314 852 zł i „Remont drogi gminnej (ul. Kościelna) w miejscowości Radgoszcz” ze wsparciem 1 134 121 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Radgoszcz: ponad 2,4 mln zł).

RFRD dla samorządów z powiatu dąbrowskiego: https://bit.ly/3OYyD8Z


Prawie 200 km dróg będzie wyremontowanych

– W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok do małopolskich samorządów trafi ponad 300 mln zł, w tym dla zadań jednorocznych prawie 215 mln zł, a dla zadań wieloletnich ponad 85 mln zł. Łącznie zawrzemy 217 umów, z 20 samorządami powiatowymi (w tym miastem na prawach powiatu) na 50 zadań oraz 110 samorządami gminnymi (w tym jednym miastem na prawach powiatu) na 167 zadań. W ramach tych zadań do budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu planowane są prawie 193 km dróg, w tym prawie 78 km dróg powiatowych oraz ponad 115 km dróg gminnych
– podsumowuje wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

– Polska lokalna to bogactwo kulturowe, różnorodność tradycji i współczesność budowana przez jej mieszkańców. Wygoda funkcjonowania, w tym w szczególności bezpieczeństwo na traktach przemierzanych codziennie, nie mają swojej ceny. Mają za to namacalny wymiar w postaci inwestycji infrastrukturalnych, które ten komfort podnoszą. Tak, jak deklarowałem już w pierwszych dniach urzędowania, tak i teraz chcę podkreślić, że jestem wyczulony na potrzeby i wyzwania samorządowców, a drzwi mojego gabinetu są zawsze dla nich otwarte
– dodaje wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.


20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD 20240226_RFRD Bilans
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj