Odznaczenia państwowe dla pracowników Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka
2023-09-08

Poprawa warunków pobytu leczenia pacjentów na oddziale chirurgii urazowej, ortopedii i rehabilitacji, wzrost jakości i dostępności świadczonych usług, podniesienie bezpieczeństwa epidemiologicznego i sanitarnego. To główny cel inwestycji przeprowadzonej w budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka, który dziś został uroczyście otwarty. W wydarzeniu wziął udział II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński, który wręczył zasłużonym pracownikom odznaczenia państwowe. Obecny był również wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

W służbie dla dobra pacjentów

- Przebudowa istniejącego budynku szpitalnego nr 2 oraz zakup niezbędnego wyposażenia i nowoczesnego sprzętu medycznego to zadanie realizowane z myślą o pacjentach, ale również o personelu medycznym. Przy tej okazji pragnę podziękować Państwu za służbę dla dobra pacjentów. Gratuluję odznaczonym i życzę wszelkiej pomyślności – mówi II wicewojewoda Mateusz Małodziński.

Podczas uroczystego otwarcia nowoczesnego oddziału chirurgii urazowej, ortopedii i rehabilitacji II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński wręczył 14 odznaczeń. Za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał jeden Złoty Krzyż Zasługi, a za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę odznaczonych zostało 13 osób.

Jeszcze lepsze standardy usług

Realizacja zadania „Przebudowa budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka dla zapewnienia koordynowanej i kompleksowej opieki nad chorym i podniesienia bezpieczeństwa epidemiologicznego i sanitarnego w kontekście pandemii COVID-19” kosztowała ogółem blisko 12,9 mln zł. Projekt współfinansowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie blisko 10 mln.   

Funkcjonalność przebudowywanego budynku nr 2 umożliwia w krótkim czasie adaptację całego oddziału na oddział zakaźny (32-łóżkowy + 5 sal septycznych, posiadający specjalne śluzy zgodne z standardem oddziału zakaźnego i włączenie go do działań operacyjnych polityki regionalnej i krajowej w przypadku wystąpienia pandemii). Dodatkowo utworzone zostały specjalistyczne sale septyczne niezbędne, aby w przypadkach podejrzeń zakażeń pacjentów różnymi patogenami (np. SARS CoV-2) zapewnić bezpieczne i efektywne leczenie.


Rządowa pomoc

W kwietniu ubiegłego roku wojewoda małopolski Łukasz Kmita wręczył Szpitalowi czek potwierdzający przyznanie przez Ministra Zdrowia kwoty 150 000 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Dostosowanie źródła zasilania w tlen pawilonu nr 7 oraz wymiana rozprężalni tlenu z możliwością podpięcia tlenu ciekłego w pawilonie nr 2”.


20230908_Krakow 20230908_Krakow 20230908_Krakow 20230908_Krakow 20230908_Krakow 20230908_Krakow 20230908_Krakow 20230908_Krakow 20230908_Krakow 20230908_Krakow 20230908_Krakow 20230908_Krakow
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj