Waga szczególnej uwagi. Nowy punkt kontrolny Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Krakowie
2023-06-14

Ponad 11 tys. kontroli w 2022 roku i ponad 6,3 tys. kontroli do końca maja tego roku w całej Małopolsce. Tak wygląda w statystyce intensywna praca Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Krakowie. Dzisiaj na mapie punktów szczególnej uwagi pojawiły się nowe, zlokalizowane przy ul. Igołomskiej. Szczególnie w tej lokalizacji wzmocnienie kontroli ciężarówek jest istotne.

W briefingu prasowym dotyczącym nowych punktów ważenia ciężarówek w Krakowie uczestniczył II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński. Obecni byli także małopolski wojewódzki inspektor transportu drogowego Paweł Kucharczyk oraz I zastępca prezydenta miasta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej Andrzej Kulig.

Waga szczególnej uwagi

Place, gdzie prowadzone będą kontrole samochodów ciężarowych, zlokalizowane są przy ul. Jeziorko i Wyciąskiej. Uzupełniają on bazę około 30 podobnych miejsc do ważenia rozlokowanych w całym województwie, których zadaniem jest kontrola prawidłowej wagi pojazdów.

- Małopolska to obszar nie tylko atrakcyjny turystycznie, ale także znaczący pod względem tranzytowym. Kraków jako stolica województwa odgrywa tu niebagatelną rolę. Tym bardziej docenić należy uruchomienie kolejnego punktu kontrolnego Inspekcji Transportu Drogowego właśnie w tym miejscu. Nikt nie ma wątpliwości, że prawidłowo realizowany transport na drogach publicznych jest nie tylko gwarantem bezpieczeństwa kierowców, ale wszystkich uczestników ruchu - mówi II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

- Mając na uwadze duże natężenie ruchu pojazdów ciężarowych poruszających się drogą krajową nr 79 i wjeżdżających na lokalne drogi w obszarze miasta Krakowa, stanowiska ważenia na ulicy Igołomskiej były bardzo potrzebne. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego tonażu i wymiarów pojazdu, na przewoźników, kierowców, a także załadowców będą nakładane kary pieniężne. Kontrole nacisków osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów przeciwdziałają degradacji dróg oraz stanowią zwalczanie nieuczciwej konkurencji w przewozach rzeczy – mówi wojewódzki inspektor transportu drogowego Paweł Kucharczyk.

- Lokalizacja odpowiednio wyprofilowanych placów w tym miejscu nie jest przypadkowa, Igołomska to jedna z arterii którą do miasta wjeżdżają pojazdy dostawcze i ciężarowe. Kontrola jest ważna, ponieważ przejazd przez miasto pojazdów z większą niż dopuszczalną ładownością negatywnie wpływa na nawierzchnie ulic, co w dalszej perspektywie kwalifikuje je do remontu  - dodaje I zastępca prezydenta miasta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej Andrzej Kulig.

Punkt ważenia przy Igołomskiej funkcjonować będzie przez cały rok. Dzisiaj służbę w tym miejscu pełniło 10 inspektorów. Tylko do godz. 12.00 przeprowadzono 12 kontroli. W ich wyniku wszczęto 2 postępowania dotyczące nieprawidłowego czasu pracy i zatrzymano 1 dowód rejestracyjny.     

Czuwając nad bezpieczeństwem transportu drogowego

W całym województwie małopolskim znajduje się łącznie 125 punktów kontrolnych Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego. 69 z nich funkcjonuje na autostradach, drogach ekspresowych i drogach krajowych, 37 na drogach wojewódzkich, a pozostałe na drogach innej kategorii.

Główna siedziba WITD mieści się w Krakowie. Ponadto funkcjonuje 5 oddziałów zamiejscowych. Są one zlokalizowane w:
•    Tarnowie (w ramach tego oddziału dodatkowo funkcjonuje Zespół Terenowy w Woli Dębińskiej);
•    Nowym Sączu;
•    Nowym Targu;
•    Olkuszu (w ramach tego oddziału dodatkowo funkcjonuje Zespół Terenowy w Chrzanowie);
•    Miechowie.

- Małopolskie oddziały terenowe i punkty kontrolne Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Krakowie tworzą w naszym województwie swego rodzaju mapę wyznaczającą dobre standardy. Służy ona poprawie bezpieczeństwa na naszych drogach i usprawnieniu ruchu. Pamiętajmy też, że jakość dróg zależy także od stanu pojazdów z nich korzystających – mówi wicewojewoda.

Silna drużyna z dobrym wsparciem

- Niestety gama identyfikowanych przez inspektorów usterek, błędów i wykroczeń budzi nadal grozę. Znacznie przekroczony dopuszczalny tonaż, pęknięte tarcze hamulcowe, wycieki płynów eksploatacyjnych, przekroczony czas pracy czy zużyty bieżnik opon. To wyraz nieodpowiedzialności i braku poszanowania zdrowia i życia zarówno samych kierowców, jak i wszystkich, których mijać będą na swojej drodze. Chcemy, aby drogi wszystkich kategorii, od tych największych – tranzytowych, po te mniejsze, po których w dużej mierze poruszają się mieszkańcy, realizując codzienne zadania, były bezpieczne. Rola inspektorów Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Krakowie jest nieoceniona – dodaje II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

W związku z realizacją „Pakietu Mobilności” do taboru samochodów Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Krakowie dołączyły dwa nowe furgony. W najbliższym czasie kolejne dwa uzupełnią zasoby Inspekcji.

Ponadto, dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Krakowie planowany jest także zakup dodatkowego pojazdu.

Aktualnie szkolenie inspektorskie realizuje 6 osób, które zasilą zasoby osobowe inspekcji.


20230614 ITD  20230614 ITD  20230614 ITD  20230614 ITD  20230614 ITD  20230614 ITD  20230614 ITD  20230614 ITD
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj