Seminarium naukowe „Gospodarowanie populacjami zwierząt w zurbanizowanym świecie – historia, tradycja, uwarunkowania obecne”
2023-06-07

„Wilk i dzik w jednym stali domu?”, „Zwierzęta w mieście – atrakcja przyrodnicza czy problem społeczny?”, „Historia i wpływ łowiectwa na tożsamość i kulturę państwa polskiego”, „Gatunki chronione w przestrzeni miejskiej i jego otoczeniu”, „Bezpieczeństw ludzi i zwierząt, a łowiectwo”, „Synurbanizacja bobra europejskiego na terenie Krakowa”. To tematy wystąpień w ramach seminarium naukowego „Gospodarowanie populacjami zwierząt w zurbanizowanym świecie – historia, tradycja, uwarunkowania obecne”.

Seminarium to odbyło się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wziął w nim udział I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Rozpowszechnianie wiedzy na temat współistnienia ludzi i zwierząt to istotne zadanie z punktu widzenia bezpieczeństwa. Naszym obowiązkiem jest dbanie o inne organizmy oraz zapewnienie im odpowiednich warunków życia. Dlatego dziękuję organizatorom za to seminarium, które było okazją do dyskusji, poszerzyło nasze horyzonty i uświadomiło, jaki wpływ na funkcjonowanie zwierząt ma urbanizacja – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Organizatorami byli: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Kraków.

WhatsApp Image 2023-06-07 at 13.32.41
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj