Bóg – Honor – Ojczyzna. Uroczystość nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Krakowie
2023-06-05

W samym centrum Krakowa na około hektarowej działce znajduje się kompleks budynków, których historia sięga przełomu XIX i XX wieku. Pierwotnie wykorzystywane jako koszary wojskowe, dziś są miejscem funkcjonowania Aresztu Śledczego w Krakowie. W sposób szczególny historię byłych i obecnych funkcjonariuszy i funkcjonariuszek Służby Więziennej połączył nadany dzisiaj jednostce sztandar.

W uroczystościach z tej okazji uczestniczyli między innymi: wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, dyrektor generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie ppłk Zbigniew Zadora. Obecni byli także przedstawiciele administracji samorządowej oraz służb mundurowych z naszego województwa.


Symbol jedności, odpowiedzialności i oddania

Sztandar jest szczególnym symbolem jedności oraz wymownym znakiem tożsamości, budzącym szacunek i powagę. W nim urzeczywistnia się uhonorowanie trudu codziennej pracy w ramach struktur Służby Więziennej. Niech to zaszczytne wyróżnienie, które wyraża się w nadanym dziś sztandarze, przynosi poczucie dobrze wypełnianej misji i umacnia wierność fundamentalnym wartościom wpisanym w dewizę BÓG – HONOR – OJCZYZNA – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Główne uroczystości odbyły się w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”. Wcześniej w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny odprawiona została uroczysta msza święta.

Wydarzeniom towarzyszyła podniosła atmosfera i wyjątkowa oprawa. Poczty sztandarowe wystawiły: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie, 3. Regionalna Baza Logistyczna, Karpacki Oddział Straży Granicznej, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie oraz Komendy Miejskie: Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej w Krakowie.

Nie zabrakło także tradycyjnego wbicia w drzewiec sztandaru honorowych gwoździ. To symboliczne wydarzenie pozwalające docenić osoby i instytucje wspierające jednostkę otrzymującą sztandar. Jest to chwila wyjątkowa, która pozostaje w pamięci wszystkich uczestników wydarzenia. Wśród osób, które dokonały dzisiaj tego aktu, był m.in. wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wykonujecie Państwo odpowiedzialne zadania, które stają się niezwykle istotną częścią działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Chronicie społeczeństwo przed sprawcami przestępstw i zarazem zapewniacie właściwe warunki do resocjalizacji i readaptacji osadzonych. Dzisiejsza uroczystość jest dobrą sposobnością do tego, aby przekazać wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Aresztu Śledczego w Krakowie na czele z Panem Dyrektorem słowa wdzięczności za tę pełną oddania służbę – mówi wojewoda Kmita.


Miejsce z historią w tle

Areszt Śledczy w Krakowie to jedna z najbardziej znanych jednostek penitencjarnych w Polsce. W mieszczących się w Krakowie przy ul. Montelupich budynkach dostępnych jest 1020 miejsc. Od grudnia 2021 r. w strukturę jednostki włączony został Zakład Karny w Krakowie – Nowej Hucie, który pełni funkcję Oddziału Zewnętrznego.

Areszt Śledczy w Krakowie aktualnie jest przeznaczony dla wszystkich kategorii aresztowanych tymczasowo kobiet i mężczyzn. Oddział w Nowej Hucie pełni zaś funkcję jednostki penitencjarnej typu półotwartego. Karę mogą odbywać tu osoby pozbawione wolności pierwszy raz (kobiety, mężczyźni i młodociani), a także recydywistki penitencjarne.

Warto wspomnieć, że miejsce siedziby jednostki dotknięte zostało wieloma wydarzeniami z dziejów naszego kraju. Pierwsi więźniowie trafiali na Montelupich osadzani przez Austriaków, podczas I wojny światowej.

W 1939 r. więzienie przejęło natomiast Gestapo. W tym trudnym czasie to właśnie tu dla wielu znajdował się ostatni etap drogi, której kres miał swoje miejsce w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Także tu zwożeni byli aresztowani masowo przedstawiciele polskiej elity aresztowani podczas słynnej akcji Sonderaktion Krakau.

Wraz z wkroczeniem do Krakowa Armii Czerwonej na ul. Montelupich pojawili się funkcjonariusze NKWD. Tym samym, za mury obecnego Aresztu Śledczego w Krakowie zaczęli trafiać żołnierze Armii Krajowej. Wśród nich był chociażby ks. Władysław Gurgacz ps. „Sema”. Skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie, trafił do celi śmierci, a we wrześniu 1949 r., na dziedzińcu Aresztu – stracił życie. W miejscu tym znajduje się obecnie krzyż upamiętniający kapelana.

Długa historia krakowskiego Aresztu Śledczego pokazuje, jak bardzo to miejsce wpisane jest w dzieje miasta i regionu. Naznaczone także męczeńską krwią tych, którzy dobro naszej Ojczyzny uznali za największą wartość, stanowi wyjątkowe dziedzictwo. Jest ono zobowiązaniem do pełnienia służby z oddaniem, w poszanowaniu wartości i szacunku dla drugiego człowieka. Jestem przekonany, że dzisiejsza uroczystość umocni powołanie do służby, za którym podążają funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Krakowie, a nadany sztandar będzie wyznaczał dalsze kierunki rozwoju w oparciu właśnie o historyczną spuściznę, jaką wniosły minione pokolenia – podsumowuje wojewoda.


20230605_sztandar areszt 20230605_sztandar areszt 20230605_sztandar areszt 20230605_sztandar areszt 20230605_sztandar areszt 20230605_sztandar areszt 20230605_sztandar areszt 20230605_sztandar areszt 20230605_sztandar areszt 20230605_sztandar areszt 20230605_sztandar areszt 20230605_sztandar areszt 20230605_sztandar areszt 20230605_sztandar areszt 20230605_sztandar areszt 20230605_sztandar areszt 20230605_sztandar areszt
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj