Brązowe Krzyże Zasługi dla osób związanych z rolnictwem
2023-05-26

Rolnictwo górskie wobec wyzwań Zielonego Ładu. Kultura ludów karpackich. Małopolski wypas kulturowy. Aktualne wyzwania w zakresie podtrzymania produkcyjności terenów podgórskich i górskich. To tematy konferencji „Wybrane aspekty produkcji rolnej na ziemiach podgórskich i górskich województwa małopolskiego”, która odbyła się w Karniowicach w gminie Zabierzów.

W wydarzeniu uczestniczył I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, który wręczył dwa Brązowe Krzyże Zasługi członkom Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Myślenicach.

– Działanie na rzecz poprawy jakości produktów rolnych, promowanie ich eksportu, rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych, współpraca z administracją publiczną w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i wiejskiego dziedzictwa kulturowego… Małopolska Izba Rolnicza podejmuje się zadań z różnych zakresów działań. Wszystkie łączy jeden cel: silna pozycja rolnictwa w polskiej gospodarce. Rząd Prawa i Sprawiedliwości regularnie wspiera polskich rolników. Reaguje na ich zmieniającą się sytuację i odpowiada na potrzeby. Stawiamy czoła wyzwaniom. Dziękuję wszystkim, którym drogi jest rozwój polskiego rolnictwa – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Rozporządzenia wprowadzające korzystne zmiany dla producentów rolnych: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rzad-realizuje-konkrety

90 lat Małopolskiej Izby Rolniczej

Historia Małopolskiej Izby Rolniczej sięga 1933 roku. Po II wojnie światowej, na podstawie dekretu z 1946 roku, izby rolnicze zostały zlikwidowane. Ich reaktywacja nastąpiła po uchwaleniu przez Sejm RP II kadencji, ustawy o izbach rolniczych z 14 grudnia 1995 roku. W 1996 roku powstały Nowosądecka Izba Rolnicza i Tarnowska Izba Rolnicza. Natomiast Krakowska Izba Rolnicza została założona w 1997 roku. W tym też roku została utworzona Krajowa Rada Izb Rolniczych.

1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej kraju zmieniła się dotychczasowa struktura izb – z połączenia nowosądeckiej, tarnowskiej i krakowskiej oraz części terytorialnych Bielskiej Izby Rolniczej, Katowickiej Izby Rolniczej, Kieleckiej Izby Rolniczej i Rzeszowskiej Izby Rolniczej – powstała Małopolska Izba Rolnicza (MIR) z siedzibą w Krakowie.

Źródło: https://www.mir.krakow.pl/

20230526 Odznaczenie Karniowice MODR 20230526 Odznaczenie Karniowice MODR 20230526 Odznaczenie Karniowice MODR 20230526 Odznaczenie Karniowice MODR 20230526 Odznaczenie Karniowice MODR 20230526 Odznaczenie Karniowice MODR
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj