„Kolej Plus” w Małopolsce. Szybko i wygodnie dojedziemy pociągiem z Niepołomic i Olkusza do Krakowa
2023-03-20

Po pierwsze, 6 km nowej, jednotorowej zelektryfikowanej linii kolejowej Podgrabie Wisła (LK95) – Niepołomice Dworzec Autobusowy. Po drugie, 4 km dwutorowej, zelektryfikowanej łącznicy Borowa Górka – Pieczyska na terenie Jaworzna, pomiędzy liniami kolejowymi nr 156 i 133. Po trzecie, już niebawem kolejne dobre wiadomości, tym razem dotyczące budowy połączenia kolejowego Kraków – Myślenice. Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej Plus” do 2029 r. w Małopolsce nabiera rozpędu. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego podpisały dziś umowy na realizację projektów „Budowa połączenia kolejowego do Niepołomic” oraz „Budowa połączenia kolejowego do Olkusza”. W uroczystości uczestniczyli: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, poseł Urszula Rusecka i Rafał Bochenek, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka oraz prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel. Wydarzenie odbyło się na dworcu autobusowym w Niepołomicach.

Wszystkie linie prowadzą do Krakowa
– Istota programu „Kolej Plus” polega na tym, że to samorządy wskazują, jakie połączenia powinny zostać zrealizowane i gdzie powinna być przywrócona komunikacja kolejowa. To jest właśnie dowód na to, że samorządy współpracują z rządem. Bo warto dla Polaków, dla mieszkańców regionów, uruchamiać połączenia kolejowe, które sobie kiedyś wymarzyli – mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Projekty realizowane w Małopolsce w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej Plus do 2029 roku to modelowy przykład celów, wpisanych w ten program. Budowa połączeń kolejowych do Niepołomic, Olkusza i Myślenic to inwestycje mające wspólny mianownik. Dzięki nim łączymy Małopolskę. Rozwijanie i uzupełnianie sieci połączeń kolejowych wprost przekłada się bowiem na poprawę wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionu. Rządowy program „Kolej Plus” daje miejscowościom o populacji powyżej 10 tys. osób, które nie posiadają dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej, szansę na ściślejsze połączenie z miastami wojewódzkimi. To nie tylko eliminowania wykluczenia komunikacyjnego, ale także zupełnie nowa jakość dla pasażerów i atrakcyjna alternatywa dla transportu kołowego – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Budowa połączenia kolejowego Kraków – Niepołomice
- Będzie to zupełnie nowa linia. Celem projektu jest uzyskanie przez Niepołomice, gdzie mieszka 16 tysięcy osób, połączenia kolejowego z Krakowem. Szacowany czas przejazdu na linii Niepołomice – Kraków wyniesie ok. pół godziny – tłumaczy wojewoda Kmita.

- 20 lat temu ta kolej została zlikwidowana. To rząd Prawa i Sprawiedliwości przywraca, odbudowuje to, co kiedyś zostało zlikwidowane. Poprzednicy uznali, że jest to niepotrzebne, a my udowadniamy, że kolej do Niepołomic jest bardzo potrzebna, bardzo ważna. W ciągu niespełna 30 minut z Niepołomic będziemy mogli przedostać się do centrum Krakowa. W takim momencie, kiedy dojazdy do Krakowa autobusami, samochodami są utrudnione, kiedy stoimy w korku – to właśnie kolej jest dobrą alternatywą – mówi poseł Urszula Rusecka.

- Niepołomice są bardzo prężnie rozwijającym się miastem z powiatu wielickiego – miastem, na terenie którego i w sąsiedztwie którego powstała gigantyczna strefa przemysłowa, gdzie pracują ludzie z całego regionu. Potężne firmy, duże samochody, natężony ruch komunikacyjny wymaga usprawnień i odkorkowania tych mniejszych dróg, które otaczają nasz region przebiegają przez szereg miejscowości wokół Niepołomic. I temu właśnie ma służyć kolej, która będzie realizowana w ramach rządowego programu „Kolej Plus” – mówi poseł Rafał Bochenek.

Zakres prac obejmuje:
•             budowę 6 km nowej, jednotorowej zelektryfikowanej linii kolejowej Podgrabie Wisła (LK95) – Niepołomice Dworzec Autobusowy;
•             budowę 3 nowych punktów obsługi pasażerskiej (MAN, Boryczów, Niepołomice).
Pociągi pasażerskie osiągać będą prędkość 60-80 km/h.
Szacowane koszty inwestycji to 324 mln zł. Wnioskodawcą jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Budowa połączenia kolejowego Kraków – Olkusz
Z kolei szacowane koszty powstania tej nowej linii to 217 mln zł. Prace obejmą budowę 4-kilometrowej dwutorowej, zelektryfikowanej łącznicy Borowa Górka – Pieczyska na terenie Jaworzna, pomiędzy liniami kolejowymi nr 156 (Bukowno - Jaworzno Szczakowa) i 133 (Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny Osobowy), a także przystanku osobowego Jaworzno Sosina. Pociągi osiągać będą prędkość 80 km/h. Wnioskodawcą jest również Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Dzięki tej inwestycji prawie 50 tysięcy mieszkańców miasta i gminy Olkusz i 10 tysięcy mieszkańców Bukowna może zyskać sprawniejsze połączenie kolejowe ze stolicą województwa.

- To projekt, który usprawni połączenie Olkusza z Krakowem. Wraz z wykonaniem inwestycji oraz zakupem nowego taboru przez przewoźników czas przejazdu z Olkusza do Krakowa najszybszym pociągiem powinien wynieść 50-55 minut. Dla mieszkańców północnej Małopolski będzie to doskonała alternatywa komunikacyjna – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Inwestycja daje też możliwość uruchomienia pociągu regionalnego z Krakowa do Olkusza bez konieczności zmiany czoła pociągu na stacji Jaworzno Szczakowa. Ponadto nowy przystanek osobowy Jaworzno Sosina znajdzie się w sąsiedztwie Zalewu Sosina w Jaworznie, jednego z większych kąpielisk w regionie.

Trwa renesans kolei
Wojewoda Kmita wspomniał też o inwestycji: „Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. A1 od km 0+576 (km istn. 0+576) do km 6+100 (km istn. 6+109) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104, wzdłuż linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka na odc. od km ist. 33+830 do km ist. 35+313 oraz na stacji Chabówka”, dla której niedawno wydał pozwolenie na budowę.

- Inwestycje, których dziś mówimy, świadczą o tym, że trwa renesans kolei. Ale warto też wspomnieć o innych projektach kolejowych. Niedawno wydałem pozwolenie na budowę inwestycji związanej z zadaniem „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze”. Zakres inwestycji obejmuje około 7 km linii kolejowej. Planowana jest rozbiórka istniejących układów torowych oraz budowa nowych układów torowych wraz z wzmocnieniem podtorza i odwodnieniem. W projekcie założono także rozbiórkę i budowę peronów wraz z wyposażeniem na przystanku osobowym Rabka-Zdrój, stacji Rabka Zaryte. Na odcinku linii kolejowej nr 104 zaprojektowano m.in.: 5 mostów kolejowych, 3 mosty drogowe, 1 wiadukt kolejowy, 2 przejścia pod torami, 21 przepustów, z czego 13 przepustów jest nowo budowanych, a w przypadku 8 obiektów zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu wraz z budową nowego obiektu w lokalizacji zbliżonej do istniejącej – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


20230320 Niepołomice PKP 20230320 Niepołomice PKP 20230320 Niepołomice PKP 20230320 Niepołomice PKP 20230320 Niepołomice PKP 20230320 Niepołomice PKP 20230320 Niepołomice PKP 20230320 Niepołomice PKP 20230320 Niepołomice PKP
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj