Rządowy program "Razem Bezpieczniej": siła inicjatyw lokalnych
2022-11-22

- Systemy monitoringu, doświetlanie miejsc uważanych za niebezpieczne, modernizowanie przejść dla pieszych, ciekawe akcje profilaktyczne – to konkretne wymiary lokalnego bezpieczeństwa. I właśnie takie zadania mogły otrzymać dofinansowanie w ramach rządowego program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbył się briefing prasowy na temat tego programu. Opowiedzieli o nim wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz jeden z tegorocznych beneficjentów – wójt gminy Dębno Wiesław Kozłowski.


Wspieranie inicjatyw lokalnych

Koordynowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji program ma już czwartą edycję. W odnowionej postaci został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z 9 sierpnia 2022 r.

Wieloletni program rządowy „Razem bezpieczniej” to przestrzeń wspólnej pracy administracji rządowej i samorządowej, z myślą o mieszkańcach i ich potrzebach. Bo taki jest nadrzędny cel programu: podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W ramach podejmowanych inicjatyw wspierane były przede wszystkim kompleksowe (systemowe) przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, bezpiecznej infrastruktury oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i przestępczości pospolitej (działania profilaktyczno-prewencyjne, informacyjne, edukacyjne).

Blisko 600 tys. zł na 6 projektów

- W 2022 roku do naszego województwa z rządowego programu „Razem bezpieczniej” trafi blisko 600 tys. zł. Przy niewielkim procentowo udziale środków własnych samorządów zrealizowanych zostanie łącznie 6 zadań podnoszących bezpieczeństwo mieszkańców – przekazuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Zgodnie z założeniami w 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe mogły składać wnioski o dofinansowanie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa w ramach:
•    celu szczegółowego nr 1 – „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa”;
•    celu szczegółowego nr 2 – „Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania”.
Wojewoda Małopolski zawarł porozumienia z 5 jednostkami samorządu terytorialnego. Łączna wartość dofinansowania dla 6 zadań wynosi 582 258 zł. Realizację projektów przewidziano do końca bieżącego roku. Na każdy projekt została przeznaczona kwota ok. 100 000 zł. Powiat limanowski otrzymał dofinansowanie na 2 zadania.

- Na realizację programu w skali całego kraju w 2022 roku w budżecie państwa została zabezpieczona kwota 12 000 000 złotych. Do dofinansowania finalnie wskazanych zostało 135 projektów – dodaje wojewoda Kmita.

Lista wszystkich projektów, które uzyskały dofinansowanie z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” im. W. Stasiaka na lata 2022-2024 dostępna jest tutaj: https://www.gov.pl/web/mswia/program-ograniczania-przestepczosci-i-aspolecznych-zachowan-razem-bezpieczniej-im-wladyslawa-stasiaka

Będzie bezpieczniej na przejściu dla pieszych w Maszkienicach w gminie Dębno

W gminie Dębno zostanie zrealizowane zadanie pn. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Dębno poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 25021K w miejscowości Maszkienice”.

- Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności pieszych w ruchliwej lokalizacji w miejscowości Maszkienice – w sąsiedztwie szkoły, przedszkola i boiska sportowego oraz biblioteki i domu ludowego – mówi wójt gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

Realizacja zadania będzie polegać na wybudowaniu wyniesionego powyżej poziomu drogi przejścia dla pieszych, które będzie stanowiło jednocześnie próg zwalniający. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano także budowę oświetlenia ulicznego z lampami solarnymi.

Na to zadanie samorząd gminy otrzyma dotację w wysokości 92 308 zł. Wartość zadania to ok. 118 tys. zł.

2 zadania w powiecie limanowskim

Powiat limanowski w ramach Programu „Razem bezpieczniej 2022” otrzymał dofinansowanie na realizację dwóch zadań. Pierwsze z nich to „Modernizacja i doposażenie przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu limanowskiego”.

Projekt zakłada m.in. wykonanie oświetlenia dedykowanego na dwóch przejściach dla pieszych w miejscowościach Kamienica oraz Tymbark. Dodatkowo zamontowanych zostanie 280 punktowych elementów odblaskowych. Uzupełnieniem tego będzie montaż fakturowego oznakowania nawierzchni spocznika. Dodatkowo dzięki montażowi punktowych elementów odblaskowych uzupełnione zostanie oznakowanie poziome na dojazdach do przejść dla pieszych w Tymbarku, Wilczycach oraz Starym Rybiu.

- Dzięki tej inwestycji zdecydowanie zwiększy się poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Wyraźne odróżnienie przejścia od pozostałych elementów drogi to większa koncentracja uwagi kierowców. Zwiększy się też widoczność pieszych wchodzących bądź już znajdujących się na przejściu – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dofinansowanie z Programu „Razem bezpieczniej 2022” wyniosło 100 tys. zł. Inwestycja rozpoczęła się 2 listopada 2022 r. Termin jej oddania do użytku został wyznaczony na 15 grudnia 2022 r.

W powiecie limanowskim zostanie zrealizowane jeszcze jedno zadanie – pod nazwą „Bezpieczny powiat limanowski – edycja 2022”. Dotacja również wyniosła 100 tys. zł. W ramach programu odbędą się m.in. szkolenia, prelekcje, debaty, warsztaty i pokazy. Działania, które zostaną podjęte w 2022 r., wpisują się w format kontynuacji programu prowadzonego w roku 2016. Uczestnicy akcji profilaktycznych będą jednocześnie autorami niektórych działań. Główny nacisk kładziony będzie na cyberprzemoc, przemoc rówieśniczą, uzależnienia czy bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Wartość obu zadań została określona na 110 tys. zł.

„Biecka Akademia Bezpieczeństwa”

„Biecka Akademia Bezpieczeństwa” to kontynuacja i uzupełnienie wcześniejszych działań zainicjowanych przez gminę Biecz.

Takie zadania jak „Biecka Akademia Bezpieczeństwa” to dobry przykład dostrzegania przez samorząd potencjału programów wieloletnich. Budowanie środowiska bezpiecznego jest zadaniem wieloaspektowym i wielozadaniowym. Jego powodzenie zależy również od tego, czy pewne elementy będą kontynuowane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb. To, co proponuje Biecz, jest przykładem takiej dobrej praktyki – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

W latach 2018-2019 z programu „Razem bezpieczniej” w Bieczu realizowane były projekty pn. „Prawo Zawsze Uratuje – promowanie zachowań prospołecznych w Bieczu w ramach koalicji w walce z przestępczością” oraz „Podpisuję glejt, nie kręci mnie hejt – to dobra praktyka walki z przestępczością internetową w Bieczu”.

Tegoroczne zadanie jest wielowątkowe. To przede wszystkim rozbudowa i modernizacja miejskiego monitoringu w centrum Biecza. Ma on wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków drogowych, przeciwdziałać kradzieżom i włamaniom, a także pomóc w identyfikacji ewentualnych sprawców wykroczeń. Pozwoli również na minimalizowanie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych.

Wśród zaplanowanych działań przewidziano również szkolenia, debaty i happeningi profilaktyczne, m.in. konkurs pod nazwą „Profilaktyczne graffiti”, a także warsztaty „Drzewo dobroci dla samego siebie”.

Łącznie na zadania realizowane  w tym roku Urząd Miejski w Bieczu otrzymał dotację w wysokości 99 950 zł. Wartość projektu została określona na ok. 113 tys. zł.

Powiat suski kontynuuje ulepszanie przejść dla pieszych

Mieszkańcy Krzeszowa w powiecie suskim jeszcze w tym roku skorzystają z jednego nowego i jednego zmodernizowanego przejścia dla pieszych. Na realizację tego zadania samorząd otrzymał w ramach programu „Razem bezpieczniej” dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł.

Projekt „Bezpieczne przejścia dla pieszych w powiecie suskim” stanowi kontynuację działań prowadzonych od 2018 r. W ramach zadania wykonane i zmodernizowane zostaną przejścia dla pieszych wraz z budową oświetlenia w ciągu drogi powiatowej nr 1703K w Krzeszowie. W rejonie istniejącego przejścia w km 4+710 poprawiona zostanie jego infrastruktura, natomiast w km 4+860 wybudowane zostanie nowe przejście.

W ramach projektu zaplanowano wykonanie obustronnego oświetlenia. Wymienione, uzupełnione i wykonane będzie także oznakowanie pionowe oraz poziome, pojawią się znaki drogowe o lepszej odblaskowości, a przejścia doposażone zostaną w dodatkowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Realizacja zadania rozpoczęła się 1 października 2022 r. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 25 grudnia 2022 r. Wartość zadania: 110 tys. zł.

Bezpieczna Trzebinia

„Elektroniczny system poprawy BRD poprzez uspokojenie ruchu drogowego – na części DP1045K ul. Dąbrowskiego w Trzebini” – to nazwa zadania, na które środki z programu „Razem bezpieczniej” otrzymał powiat chrzanowski. Dotacja wyniesie 90 tys. złotych, zaś wskazana wartość projektu to 140 tys. zł.

Zakładanymi rezultatami zadania będzie m.in. zmniejszenie rzeczywistej prędkości pojazdów do nakazanej wartością znaków pionowych „40 km/h”. Zarządca drogi zakłada wyznaczenie strefy uspokojenia ruchu drogowego na odcinku drogi o długości ok. 400 m. Nastąpi to poprzez zastosowanie radarów prewencyjnych z wyświetlaczami komunikatów oraz znaków zmiennej treści. Ponadto zamontowana zostanie sygnalizacja świetlna przy jednym z przejść dla pieszych. Całość systemu uzupełni odpowiedniej klasy kamera.


20221122 Briefing Razem Bezpieczniej 220221122 Briefing Razem Bezpieczniej 320221122 Briefing Razem Bezpieczniej 120221122 Briefing Razem Bezpieczniej 420221122 Briefing Razem Bezpieczniej 620221122 Briefing Razem Bezpieczniej 5Razem bezpieczniej Razem bezpieczniej Razem bezpieczniej
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj