Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice rośnie w siłę. Umowa na nowy terminal Cargo podpisana!
2022-11-22

- Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice pełni niezwykle istotną funkcję. To okno na świat, ale też punkt pośredniczący w szeroko pojętej współpracy gospodarczej. Nowy terminal cargo to element rozwoju lotniska, pozwalający usprawnić realizowane tu procedury. Jestem przekonany, że inwestycja zostanie sprawnie sfinalizowana. W trybie specustawy lotniskowej wydałem także w 2021 r. dwie decyzje na realizację inwestycji dotyczących przebudowy i rozbudowy terminala pasażerskiego oraz rozbudowy płyty postojowej. Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że dobrze funkcjonujący port lotniczy to wrota do rozwoju gospodarczego, turystycznego – zarówno w skali lokalnej, regionalnej, jak i krajowej i międzynarodowej – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dziś w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport podpisana została umowa na budowę nowego terminala cargo oraz obiektów i infrastruktury towarzyszącej na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Balice Sp. z o.o. W uroczystości udział wzięli: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, wiceprezydent Krakowa Jerzy Muzyk, prezes zarządu Kraków Airport Radosław Włoszek, przewodnicząca Rady Nadzorczej MPL Wanda Kułaj, a także wójt gminy Zabierzów Elżbieta Burtan.

Jedna z najważniejszych inwestycji Planu Generalnego Kraków Airport

- Ruch pasażerski wraca do poziomu sprzed pandemii. Dlatego wracają też wyzwania związane z rozwojem transportu lotniczego. Dzisiaj podpisujemy umowę na budowę nowego terminala cargo na lotnisku w podkrakowskich Balicach. Zwiększy on możliwości przyjmowania towarów dostarczonych drogą lotniczą o ponad 100%. Kraków i jego aglomeracja ma coraz więcej mieszkańców. To stwarza konieczność prowadzenia nowych inwestycji komunikacyjnych - i tak się właśnie dzieje - podkreśla minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Cieszymy się, że rozpoczynamy budowę jednej z najważniejszych inwestycji Planu Generalnego Kraków Airport, czyli nowego terminalu cargo. Mamy nadzieję, że przyniesie to wspaniałe efekty dla wzmocnienia energii gospodarczej Krakowa i Małopolski oraz wpłynie na rozwój nowych miejsc pracy w południowej części Polski. Konsekwentnie wzrastający ruch pasażerski na krakowskim lotnisku pozwala z optymizmem patrzeć na rozwój naszego regionu, a jednocześnie otwiera drogę do realizacji kolejnych inwestycji zaplanowanych w Planie Generalnym: rozbudowy terminala pasażerskiego i zwiększenia jego przepustowości, a także budową nowej drogi startowej – mówi prezes zarządu Kraków Airport Radosław Włoszek.

Zadanie na miarę lotniska XXI wieku

Jesienią 2020 r., z upoważnienia Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity, wydane zostało pozwolenie na budowę nowego terminala Cargo na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice. Dzisiaj został uczyniony kolejny krok na drodze do realizacji tego zadania.

Nowy terminal zlokalizowany będzie przy drodze wojewódzkiej nr 774 w odległości ok. 1 km od obecnego terminala cargo i terminala pasażerskiego. Obiekt będzie się składał z części biurowej i magazynowej o łącznej powierzchni użytkowej 5 600 m2 i kubaturze 39 000 m3 oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej.

Tutaj też zlokalizowany będzie nowy wjazd na teren portu lotniczego wraz z punktem kontroli bezpieczeństwa. W kompleksie, oprócz zwykłego frachtu cargo, obsługiwane będą mogły być także przesyłki wymagające specjalnych warunków, jak np. zwierzęta, leki, materiały radioaktywne, artykuły spożywcze itp.

Ponadto przeniesione zostaną funkcje realizowane obecnie w istniejącym terminalu cargo przez służby Państwowe tj. Straż Graniczną oraz Oddział Celny.

W celu usprawnienia i poprawy bezpieczeństwa dojazdu do terminala cargo, w ramach inwestycji zostanie również wykonana przebudowa fragmentu drogi wojewódzkiej nr 774.

Budowa nowego terminala cargo umożliwi zwiększenie obsługi cargo w MPL do 8 000 t/rok. Ponadto nowa lokalizacja terminala cargo pozwoli na wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych poza bezpośrednie sąsiedztwo wjazdu na lotnisko, a tym samym na poprawę warunków dojazdu do terminala pasażerskiego.

Wykonawcą robót budowlanych będzie firma Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie. Kwota umowy wynosi 91 938 001,67 zł brutto. Obiekt ma powstać w ciągu 23 miesięcy.

Także budynek stacji transformatorowej

Dziś w Kraków Airport podpisana została także umowa na budowę budynku stacji transformatorowej ST10BIS wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonawcą robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” będzie również firma Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie. Kwota umowy wynosi 21 523 998,84 zł brutto. Prace projektowe przewidziano na ok. 2,5 miesiąca, a obiekt ma powstać w ciągu następnych 15 miesięcy. Ostatnim etapem będzie rozbiórka istniejącej stacji ST10.

Nowy budynek stacji transformatorowej ST10BIS zlokalizowany będzie pomiędzy budynkiem Administracyjno-Technicznym (BAT) a istniejącym Terminalem Pasażerskim. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie 1 350 m2, a kubatura 7 100 m3. Wyposażona będzie w nowoczesne rozwiązania technologiczne (w tym panele fotowoltaiczne). Stacja ta zapewni odpowiednie funkcje energetyczne, a także socjalno-bytowe, biurowe, magazynowe i garażowe, przewidziane dla służb energetycznych MPL.

Plany, inwestycje, rozwój

Budowa nowego terminala Cargo jest jednym z elementów Planu Generalnego Lotniska Kraków/Balice, ostatecznie zatwierdzonego przez Ministra Infrastruktury w listopadzie 2018 r.

Wśród innych przewidzianych do realizacji zadań znajdują się m.in.: budowa nowej drogi startowej po północnej stronie obecnie wykorzystywanej drogi startowej, rozbudowa płyty postojowej statków powietrznych po zachodniej stronie strefy Airside, rozbudowa terminala pasażerskiego i związana z nią rozbudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego.

4 czerwca 2021 r. z upoważnienia Wojewody Małopolskiego wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji „Przebudowa lotniska użytku publicznego polegająca na przebudowie i rozbudowie terminala pasażerskiego oraz wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budową obiektów towarzyszących w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o.

6 sierpnia 2021 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji „Rozbudowa płyty postojowej samolotów PPS w części zachodniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o.


Podpisanie umowy MPL Kraków-Balice Podpisanie umowy MPL Kraków-Balice Podpisanie umowy MPL Kraków-Balice Podpisanie umowy MPL Kraków-Balice Podpisanie umowy MPL Kraków-Balice Podpisanie umowy MPL Kraków-Balice Podpisanie umowy MPL Kraków-Balice Podpisanie umowy MPL Kraków-Balice
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj