Prawie 100 mln zł na rozwój! Rządowy Program Inwestycji Strategicznych wesprze strefę gospodarczą w powiecie olkuskim
2022-10-15

98 milionów złotych trafi do kasy powiatu olkuskiego w ramach V edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rozwój Stref Przemysłowych. Dzięki rządowym środkom powstanie nowy trakt prowadzący z Bukowna do Jaworzna. To inwestycja, o którą bardzo często pytali mieszkańcy powiatu olkuskiego, ale także inwestorzy, którzy swoje siedziby mają w pobliskiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Dzięki rządowym środkom w najbliższym czasie kierowcy będą mogli cieszyć się nową, bezpieczną drogą.

V edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład została skierowana do samorządów, które na swoim obszarze rozwijają strefy przemysłowe. Wyniki V edycji w piątek ogłosił prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

– Poprzez nasz program inwestycji infrastrukturalnych, inwestycji w specjalne strefy ekonomiczne, inwestycji w modernizację dróg, w sieć wodociągową i kanalizacyjną, ale także różne części infrastruktury potrzebne dla inwestorów - my poprzez te inwestycje chcemy przyciągać, zarówno polskich jak i zagranicznych inwestorów. Chcemy zachęcać ich do realizowania inwestycji u nas, w Polsce. Dlaczego to robimy? Przede wszystkim dla zachowania i tworzenia nowych miejsc pracy. To dla nas podstawowy priorytet na najbliższe lata. Tym się będziemy kierować. Świat, który jest na kryzysowym zakręcie, na pewno będzie charakteryzował się jedną cechą: walką o miejsca pracy. Liczyliśmy na to i nadal liczymy, że właśnie dzięki tym inwestycjom infrastrukturalnym, odbudowa poszarpanych ogniw, łańcuchów dostaw będzie miała miejsce w Polsce – mówi Premier Mateusz Morawiecki.

O wynikach dla województwa małopolskiego poinformował podczas dzisiejszego briefingu prasowego wojewoda małopolski Łukasz Kmita wraz z samorządowcami starostą olkuskim Bogumiłem Sobczykiem, wicestarostą Pauliną Polak i zastępcą burmistrza miasta Bukowno Marcinem Cockiewiczem.

– Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to m.in. odpowiedź na nadzwyczajną sytuację, z którą się mierzymy. Rosja z pełną świadomością doprowadziła do kryzysu inflacyjnego. Mamy nadzieję, że dzięki rządowym programom te trudne czasy miną, a przez kryzys będziemy mogli przejść jak najłagodniej. Premier Mateusz Morawiecki zawsze przychylnym okiem spogląda w stronę Małopolski. Dziś z tego miejsca chcę serdecznie podziękować za środki dla powiatu olkuskiego - to 98 milionów złotych. Dzięki temu dofinansowaniu zostanie zrealizowana inwestycja, na którą czekają mieszkańcy Bukowna oraz inwestorzy mający swoje siedziby w pobliskiej Strefie Aktywności Gospodarczej – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– To ważny moment dla powiatu olkuskiego oraz całej Małopolski. O lepsze połączenie drogowe pomiędzy Bukownem i Jaworznem zabiegaliśmy przez długi czas. Rządowy Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład zapewnił to kluczowe dofinansowanie. Dzięki tej inwestycji 150 hektarowe tereny inwestycyjne Bukowna będą bardziej atrakcyjne dla inwestorów, co powinno się przełożyć na zwiększenie liczby miejsc pracy dla Mieszkańców powiatu. Dziękuje wszystkim, którzy dorzucili swoją cegiełkę do pozyskania tych środków. Dzięki takim inwestycjom nasz region się rozwija - powiedział Sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. infrastruktury sportowej i poseł ziemi olkuskiej Jacek Osuch.

„Przebudowa drogi 1061K wraz z budową nowej drogi (od 1061K do 1069K) i przebudową drogi 1069K do spójnych terenów inwestycyjnych w Bukownie”- tak brzmi nazwa zadania, na które samorząd powiatu olkuskiego otrzymał środki w ramach V edycji Programu Inwestycji Strategicznych.

– Bukowno to miasto o charakterze przemysłowym. Tu też mieści się Strefa Aktywności Gospodarczej - miejsce o ogromnym potencjale dla całego regionu. Inwestorzy polscy, zagraniczni, ale także potencjalni inwestorzy zwracali szczególną uwagę na fakt, że nie ma bezpośredniego połączenia strefy z siecią szybkich dróg. Dzięki dofinansowaniu z rządowych środków planowana inwestycja zostanie zrealizowana, znacząco poprawiając funkcjonalność i atrakcyjność terenów strefy. Rola SAG w Bukownie zostanie jeszcze mocniej podkreślona, a potencjał tego miejsca wykorzystany. Ważnym aspektem w realizacji tej inwestycji jest również otwarcie komunikacyjne na Jaworzno, będące najdalej na wschód wysuniętym miastem województwa śląskiego, które będzie wykorzystywać to szybkie połączenie drogowe. Jaworzno wraz z Chrzanowem i Trzebinią tworzyło niegdyś Jaworznicko-Chrzanowski Okręg Przemysłowy, a dziś, poprzez położenie na styku Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, jest miejscem o ogromnym potencjale nie tylko dla branży sektora energetycznego i wydobywczego, ale też dla miejscowych przedsiębiorstw z branży chemicznej, meblarskiej, czy automotive - powiedział przedstawiciel rządu w terenie.

Beneficjentem środków z V edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych jest samorząd powiatu olkuskiego.

– Łączna długość dróg objętych wnioskiem wynosi ok. 11,5km. Przebudowa istniejących dróg powiatowych i budowa nowego odcinka drogi podniesie atrakcyjność terenów inwestycyjnych oraz zachęci potencjalnych inwestorów do lokowania tam swoich zakładów. Umożliwi to utworzenie nowych miejsc pracy, co w związku z likwidacją kopalni Olkusz „Pomorzany” ma ogromne znaczenie nie tylko dla mieszkańców Bukowna, ale i całego powiatu olkuskiego. Dodatkowo rozwój terenów inwestycyjnych i lokowanie się inwestorów zwiększy możliwości budżetowe Bukowna do inwestowania w inne zadania gminne i powiatowe. Zarząd Powiatu w Olkuszu składa podziękowanie za nieocenione wsparcie w pozyskaniu środków na ręce Pana ministra Jacka Osucha oraz Pana wojewody małopolskiego Łukasza Kmity. Bez ich pomocy i zaangażowania nie moglibyśmy świętować tego wyjątkowego dnia na kartach historii powiatu - mówi starosta olkuski Bogumił Sobczyk.

O SAG w Bukownie i o tym, co dla niej oznacza ta inwestycja, mówił zastępca burmistrza miasta Marcin Cockiewicz.

– Strefa Przemysłowa Miasta Bukowno obejmuje ponad 150 ha spójnych terenów inwestycyjnych, w której działają zakłady przemysłowe wielu branż. Oczywiście największym spośród nich są Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław”, będące bardzo nowoczesnym, ale przede wszystkim jedynym producentem cynku w całej Europie Środkowej. Udział Grupy Kapitałowej ZGH Bolesław w światowej produkcji cynku sięga 1,3%, a w produkcji europejskiej nawet 7%. Nasza strefa to jednak też miejsce dla wielu innych, większych i mniejszych zakładów produkcyjnych, działających w wielu branżach, m.in. chemicznej, spożywczej, budowlanej itp. Dodatkowo w jej skład wchodzą też nasze miejskie, uzbrojone tereny inwestycyjne, skupione w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej, która oferuje m.in. preferencje inwestycyjne i podatkowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, zarządzanej przez Krakowski Park Technologiczny. Trzeba pamiętać też, że również poza terenem Strefy Przemysłowej działają w Bukownie duże podmioty gospodarcze - zarówno krajowe, jak i zagraniczne – które znacząco skorzystają na tej inwestycji, zyskując swój potencjał rozwojowy poprzez poprawę warunków transportowych. Wśród nich możemy wymienić choćby takie firmy jak Schneider Electric w Bukownie – światowego potentata w produkcji osprzętu elektrycznego, Sibelco Poland w Bukownie działającej w branży eksploatacji piasku, czy Zakład TELE-FONIKA Kable w Bukownie, należący do jednego z największych europejskich producentów kabli i przewodów – zaznaczył wiceburmistrz miasta.


Blisko 5 miliardów złotych na rozwój stref przemysłowych


Piąta edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych cieszyła się dużym zainteresowaniem. Spośród wielu wniosków 52 inwestycje otrzymają bezzwrotne dofinansowanie.

Do gmin, powiatów i województw, z budżetu państwa, trafi łącznie blisko 5 miliardów złotych. To pieniądze, które samorządy przeznaczą na rozwój stref przemysłowych. To szczególnie ważne, by przyciągnąć nowe inwestycje w regionie, rozwinąć eksport i stworzyć nowe miejsca pracy.

– Chcemy wzmacniać ten obszar gospodarki, który ma wpływ na rozwój regionów. To jest ważne zadanie dla administracji rządowej i wpisuje się w plan rządu Premiera Mateusza Morawieckiego czyli zrównoważonego rozwoju. Samorządowcy chętnie składają wnioski, co cieszy, bo przecież ta współpraca obydwu administracji jest bardzo ważna przede wszystkim dla Polaków. Te inwestycje znacząco przyczynią się do utrzymania miejsc pracy w Bukownie, na ziemi olkuskiej oraz w całej Małopolsce
– zaznaczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Nabór wniosków trwał od 21 czerwca 2022 r. do 26 lipca 2022 r.


Celem - rozwój


Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce.

Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. W piątej edycji naboru wniosków o dofinansowanie wysokość dofinansowania wynosi 98 proc. wartości inwestycji (minimum 2% udziału własnego) dla inwestycji realizowanych w obszarach: budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej; budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej; budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej; budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym elementów melioracji gruntu.

Wyniki V edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rozwój Stref Przemysłowych: http://www.malopolska.uw.gov.pl/Docs/Wyniki_V_edycji.pdf

20221015 Briefing Powiat Olkuski 20221015 Briefing Powiat Olkuski 20221015 Briefing Powiat Olkuski 20221015 Briefing Powiat Olkuski 20221015 Briefing Powiat Olkuski 20221015 Briefing Powiat Olkuski 20221015 Briefing Powiat Olkuski
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj