42-lecie istnienia Polskiego Klubu Ekologicznego
2022-09-22

„Uznanie zrównoważonego rozwoju, jako podstawy społeczno-gospodarczej państwa. Ochrona środowiska, w tym ekologia rozumiana, jako ochrona człowieka, zwierząt. Ochrona krajobrazu naturalnego, ładu przestrzennego oraz dziedzictwa kulturowego. Kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od racjonalnego, gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowania równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji. Powszechna edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym kształcenie ustawiczne. Poprawa jakości środowiska człowieka”. To podstawowe cele Polskiego Klubu Ekologicznego, który świętuje 42-lecie swojego istnienia. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita objął wydarzenie patronatem honorowym.

– Historia Polskiego Klubu Ekologicznego zaczęła się w Krakowie. Został utworzony 23 września 1980 roku, a akt jego założenia sygnowało ponad 200 intelektualistów, lekarzy, przyrodników, artystów i dziennikarzy. Członkowie Klubu zwracają uwagę na problemy zagrożeń ekologicznych, działając w ten sposób w imię wspólnego dobra. Z okazji święta Polskiego Klubu Ekologicznego, 42. rocznicy jego powstania, życzę Państwu kolejnych ambitnych przedsięwzięć i dalszych sukcesów na drodze o lepsze jutro – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Podczas uroczystej gali odbył się panel dyskusyjny pn. „Lata mijają – wartości zostają”. Debatowano o ekorozwoju transportu i ekologicznym braterstwie polsko-ukraińskim. Zasłużeni członkowie Klubu otrzymali nagrody im. współzałożycielki PKE prof. Marii Gumińskiej. Spotkanie zakończył występ muzyczny.

Partnerami gali były Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Więcej informacji: https://pkeko.pl/

20220922 Radio Kraków Gala PKE 20220922 Radio Kraków Gala PKE 20220922 Radio Kraków Gala PKE 20220922 Radio Kraków Gala PKE 20220922 Radio Kraków Gala PKE 20220922 Radio Kraków Gala PKE 20220922 Radio Kraków Gala PKE 20220922 Radio Kraków Gala PKE 20220922 Radio Kraków Gala PKE 20220922 Radio Kraków Gala PKE
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj