Lodołamacze. Trwa XVII edycja Konkursu „Lodołamacze 2022”
2022-07-06

Konkurs „Lodołamacze” powstał, by promować zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Nieprzerwanie od 17 lat Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych POPON, nagradza pracodawców, instytucje oraz osoby angażujące się w rozwijanie integracji społecznej.

To największy i najdłużej działający tego typu konkurs w Polsce. Gromadzi i prezentuje dobre praktyki zarówno wielkich korporacji, jaki działania małych i średnich firm. Dzięki szczegółowym kategoriom konkurs pokazuje, jak szeroki zakres może mieć społeczne zaangażowanie firm: od działań na rzecz pracodawców, przez edukację, promocję dostępności, pomoc osobom najbardziej potrzebującym.

Laureaci Konkursu co roku reprezentują najlepsze standardy w obszarze społecznego zaangażowania biznesu w różne projekty. W ciągu 16 lat trwania plebiscytu wzięło w nim udział ponad 7000 firm. Kapituły Konkursu przyznały 1500 nagród oraz 400 wyróżnień. Na temat kampanii Lodołamacze powstało ponad 6000 publikacji w mediach ogólnopolskich i regionalnych.

Forma Konkursu ma za zadanie uhonorować i docenić pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, ale nie tylko. Nagrody zostaną przyznane w 7 kategoriach:
      •    Zatrudnienie Chronione,
      •    Otwarty Rynek Pracy,
      •    Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa,
      •    Instytucja,
      •    Przyjazna Przestrzeń – Dostępność,
      •    Zdrowa Firma,
      •    Dziennikarz Bez Barier.
W bieżącej 17. edycji czekają również 2 kategorie specjalne: „Super Lodołamacz” i „Lodołamacz Specjalny”. Konkurs został podzielony na dwa etapy: regionalny – wyłaniający laureatów w poszczególnych rejonach kraju oraz centralny – w którym finaliści zmierzą się w walce o laur „Lodołamaczy 2022”.

W tym roku wojewoda małopolski Łukasz Kmita po raz kolejny znalazł się w składzie Kapituły Konkursu. Zgłosił również swoich kandydatów w 3 kategoriach: Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa, Instytucja oraz Super Lodołamacz.

– Już od wielu lat kampania na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych „Lodołamacze” nie tylko popularyzuje ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa, instytucje i osoby, ale przede wszystkim wspiera aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu. Przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych ma niezwykle istotne znaczenie dla ich integracji i stworzenia im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Zasady uczestnictwa

Powołana przez Organizatora Kapituła Konkursu nominuje kandydatów do tytułu „Lodołamacza” w poszczególnych kategoriach, będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, a także rozstrzygnie go w głosowaniu.

Kandydaci mogą zgłaszać się we wszystkich kategoriach poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl.

Konkurs rozpoczął się 5 maja 2022 r. Zbieranie zgłoszeń do Konkursu trwa do 15 sierpnia 2022 r. We wrześniu będą miały miejsce 4 regionalne rozstrzygnięcia Konkursu. Ogólnopolskich laureatów poznamy 6 października podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Zamku Królewskim w Warszawie.

Konkurs „Lodołamacze” odbywa się pod Honorowym Patronatem małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.


Link do regulaminu
Link do formularzy

Lodołamacze Lodołamacze
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj